Skip to main content

Region Skåne bör ansöka om medlemskap i Kommuninvest

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2020 10:32 CET

Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd SD Region Skåne

Sverigedemokraterna i Region Skåne föreslår i en motion att Region Skåne ska ansöka om medlemskap i Kommuninvest. 

För att vara medlem krävs ett inbetalt insatskapital och att Regionen tecknar en solidarisk borgen för Kommuninvests verksamhet. Det årliga överskottet återförs till medlemmarna i första hand som ränta på insatskapitalet och i andra hand som återbäring i förhållande till medlemmens upplåning via Kommuninvest.

Insatskapitalet för regioner är ett engångsbelopp som för närvarande uppgår till minst 40 kr och högst 180kr/invånare. Föreningen betalar för närvarande en årlig ränta på 2 procent plus reporäntan på insatsbeloppet. 

Ju fler regioner och kommuner som är medlemmar i Kommuninvest, desto starkare blir Kommuninvest. Dessutom ökar skalfördelarna i verksamheten med fler medlemmar, vilket ger bättre förutsättningar för finansiering av investeringar för de kommuner i Region Skåne som är medlemmar i Kommuninvest. Därmed förbättras också förutsättningarna för den regionala utvecklingen i Skåne.

Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd för SD Region Skåne, kommenterar: 

För Region Skånes del innebär ett medlemskap i Kommuninvest att vi vid full inbetalning av insatskapital (180kr/per invånare) ”tjänar” nästan 5 miljoner kr årligen oavsett om vi lånar några pengar eller ej. Regionen står också inför kraftiga investeringar och behöver stärka möjligheten till lånefinansiering. Ett medlemskap innebär för regionen bättre betalningsberedskap och minskat behov av att köpa separata lånefaciliteter då Kommuninvest får antas ha bättre upplåningsmöjlighet i den internationella och inhemska kapitalmarknaden än vad en enskild Region eller primärkommun kan upparbeta. 

Förutom tillgång till upplåning ger Kommuninvest även tillgång till och möjlighet att gemensamt utveckla tjänster och produkter. Region Skåne har redan tecknat avtal för att ta del av Kommuninvests administrativa systemstöd för finansförvaltning, KI Finans-skuld.


Läs motionen i sin helhet i bifogat dokument.


För ytterligare information och kommentarer:

Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

niclas.nilsson@sd.se

0724-672552


Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.