Skip to main content

Region Skåne bör också slopa ersättningen till de digitala nätläkarna

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2021 15:35 CET

Västra Götaland var först ut, men i många regioner höjs nu röster för att upphöra med att ersätta digitala utomlänsbesök via tex Kry och min Doktor. Användandet av digitala vårdtjänster har ökat snabbt, vilket också har lett till stora kostnader då dessa i många fall ersätts enligt utomlänstaxan.
Sverigedemokraterna anser att även Skåne bör gå denna väg och har idag lämnat in en motion kring att Region Skåne ska arbeta med intentionen att upphöra med denna ersättning.

Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd kommenterar
"Region Skånes ekonomi har länge varit ansträngd och vi behöver se över alla möjligheter för att behålla våra skattepengar inom Skåne. Som en av de tre största regionerna i landet blir där en stor tyngd när vi går framåt i en fråga som även har stor nationell bärighet."

Debatten kring ersättningen för digitala utomlänsbesök har pågått länge, sedan nätläkarnas intåg i primärvården. De kunde då snabbt erbjuda något som inte var lika utbyggt inom den offentliga primärvården.

Marlen Ottesen, regionråd kommenterar

"Vi har redan tagit stora kliv mot en digital tillgänglighet inom primärvården i Skåne vilket är positivt. De ekonomiska medel som idag behöver läggas på utomlänsvård när patienten inte ens lämnar Skåne, ser vi hellre investeras i vårdcentraler i Skåne, så att våra patienter för bättre tillgång på sin listade vårdcentral."

För ytterligare information och kommentarer:

Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

niclas.nilsson@sd.se

0724-672552

Marlen Ottesen, regionråd och ledamot i HSN

0725458631

marlen.ottesen@skane.se

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.