Skip to main content

Säkra Skånes elförsörjning med ny kärnkraft

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2021 11:16 CET

Sverigedemokraterna i Region Skåne har idag lämnat in en motion där vi vill få till en aktiv lobbyverksamhet från regionens sida mot regeringen, för att få tillstånd nybyggnation av kärnkraft i Skåne för att säkra Skånes framtida elförsörjning.

Skåne är en av landets mest tätbefolkade delar med flera storstadsområden, men har även en hel del landsbygd. Skåne är också en region med många industrier av olika slag. För att skåningarnas livskvalitet ska kunna utvecklas och industrin frodas krävs en stabil och pålitlig elförsörjning till rimliga priser. Inte minst nu när transportsektorn står inför en omfattande elektrifiering. Ett flertal företag har redan valt att inte bygga ut produktionskapaciteten i Skåne p.g.a. en bristande och osäker elförsörjning.

Tyvärr har flera regeringar under en längre tid valt att stänga ner väl fungerande kärnkraftsreaktorer i Skåne och i övriga landet. För att ersätta kärnkraften har regeringen satsat stort på subventionerad väderberoende vindkraft och solkraft, resultat har blivit att instabiliteten i elsystemet ökat kraftigt. Nu i februari 2021 när det är kallt och vinden inte blåser behövs det både import av utländsk kolkraft och oljeeldad reservkraft för att upprätthålla elförsörjningen i södra Sverige.

Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd för SD Region Skåne, kommenterar:

”För att skåningarna i framtiden skall ha tillgång till en säker koldioxidfri elförsörjning och rimliga elpriser behövs nya kärnkraftverk. Framtidens kärnkraft i form av serietillverkade små modulära reaktorer (SMR) utvecklas i snabb takt. Både Vattenfall och Fortum ser SMR som framtidens kärnkraft och är bl.a. involverade i SMR-projekt i Estland. SMR-reaktorer har många fördelar mot dagens stora kärnkraftverk då de kan placeras mer optimalt och därför också kan användas till att exempelvis producera fjärrvärme. Det är också möjligt att producera vätgas med denna typ av reaktorer.”

Lars Nyström, gruppledare och Oppositionsråd Skurups kommun, kommenterar:

”Vi sverigedemokrater anser att SMR-reaktorer borde utgöra en del av den skånska energiproduktionen i framtiden. Den nuvarande lagstiftningen medger dock inte nyetablering av kärnkraft förutom där befintliga kärnkraftverk finns. Därför vill vi sverigedemokrater i Skåne att Region Skåne driver ett aktivt lobbyarbete gentemot regeringen i syfte att få till stånd dels en lagändring som möjliggör etablering av kärnkraft i Skåne, dels att regeringen snarast ger Vattenfall i uppdrag att utreda och planera för byggandet av lämpligt antal SMR-reaktorer för att framtidssäkra elförsörjningen i Skåne.”

Patrik Jönsson, riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet, kommenterar:

”Transportsektorn står inför en omfattande elektrifiering och kommer att behöva mer el i framtiden. Tillgången på el måste vara tillräcklig även på vintern när det är kallt och vindstilla. Den nya typen av SMR-reaktorer kommer även att kunna producera vätgas. Något som kommer att behövas för att kunna elektrifiera även tunga fordon i framtiden där batterier inte fungerar.”

Magnus Olsson, gruppledare och kommunalråd i Malmö, kommenterar:

”Vi kan inte ha en situation där företagsetableringar uteblir i Skåne p.g.a. att elförsörjningen inte är tillräcklig. Vi har ju färskt i minnet att Pågens bageri i Malmö nyligen stoppade sina utbyggnadsplaner p.g.a. elbristen i Skåne. Vi behöver fler arbetstillfällen i Skåne, inte färre”

För ytterligare information och kommentarer:

Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

niclas.nilsson@sd.se

0724-672552

Lars Nyström, gruppledare och oppositionsråd I Skurup

Lars.nyström@sd.se

0730-648642

Patrik Jönsson, riksdagsledamot, ledamot i trafikutskottet

Patrik.jönsson@sd.se

0706-596995

Magnus Olsson, gruppledare, kommunalråd i Malmö

magnus.olsson@sd.se

0709-130799

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.