Gå direkt till innehåll
Stoppa nedläggningen av Bromma Flygplats!

Pressmeddelande -

Stoppa nedläggningen av Bromma Flygplats!

Flyget utgör en unik roll i ett sammanhållet Sverige, då det kopplar ihop söder med norr och effektivt minskar resetiderna i vårt avlånga land. För många orter som idag trafikeras från Bromma flygplats är förbindelsen med Stockholm avgörande för jobben och den ekonomiska tillväxten.

Sverigedemokraterna ser behovet av att upprätthålla och utveckla Bromma flygplats inför framtidens transportbehov. Vi ser positivt på flygbranschens tekniska utveckling och effektivisering, Det går redan idag att flyga miljövänligt på biobränsle och inom några år kommer det att finnas elflygplan för resor på upp till 40 mil. Detta ger ny stora möjligheter till en renässans för flyget i framtiden. Elflygplan bullrar också mindre vilket gör att citynära flygplatser kan bevaras och utvecklas med mindre påverkan på boendemiljön än idag.

Arlanda ska öka och effektivisera sin kapacitet för att långsiktigt säkerställa Sveriges nationella och internationella behov och tillgänglighet, men Arlanda kan inte ersätta Brommas stora kapacitet vad det gäller inrikesflyget med tät trafik, morgon och kväll. Ett bevarat och utvecklat Bromma bidrar till en ökad konkurrenskraft som i sin tur ger bättre förutsättningarna för fortsatt tillväxt i kommunen, regionen och i hela Sverige.

Bromma flygplats med sitt citynära läge utgör därför ett viktigt komplement till Arlanda som ett nav för inrikesflyget, vilket främjar möten och affärsverksamheter över hela Sverige. Låt Bromma flygplats spela den rollen även i framtiden. Stockholm och övriga Sverige behöver det.

Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare, kommenterar:

”Bromma flygplats är inte bara Stockholms flygplats utan hela Sveriges flygplats. Bromma behövs för en levande landsbygd och regional tillväxt i hela landet. Eftersom det redan idag går att flyga på biobränslen samtidigt som el-flygplanen är på intåg finns det inget klimatargument för att stänga flygplatsen.”

För ytterligare information och kommentarer:

Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

niclas.nilsson@sd.se

0724-672552


Ämnen

Taggar

Regioner


Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.

Presskontakt

Therese Borg

Therese Borg

Presskontakt Politisk sekreterare, gruppledare Kulturnämnden 0724672914
Niklas Sjöberg

Niklas Sjöberg

Presskontakt Politisk sekreterare 0724651818