Skip to main content

Sverigedemokraterna vill att Malmö Opera byter namn

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2020 18:18 CET

Therese Borg, Niclas Nilsson & Magnus Olsson.

Regionfullmäktige har beslutat att ingå avtal med Malmö kommun om att Region Skåne Holding AB från och med det kommande årsskiftet ska ta över Malmös del av aktierna i Malmö Opera och Musikteater AB. Genom aktieöverlåtelsen blir Malmö Opera helt och hållet Region Skånes opera.

Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd, kommenterar:

-När Malmö Opera helt kommer att ägas av Region Skåne finns all anledning att ge operan ett nytt namn som vittnar om dess viktiga roll som regional, inte lokal, kulturinstitution. Det är ju trots allt skåningar i hela Skåne, inte bara i Malmö, som till stor del finansierar operan. Vi har därför föreslagit att ett nytt namn till Malmö Opera ska tas fram, ett namn som tydligt visar att operan är hela Skånes opera, och att de åtgärder sedan ska vidtas som krävs för att namnbytet ska komma till stånd. 

Therese Borg, gruppledare i Kulturnämnden, kommenterar vidare:

-Vid ett namnbyte hamnar operan för en period i fokus, och blir något som pratas och skrivs om mer än i vanliga fall. Det i kombination med marknadsföring gör att ett nytt namn kan etableras relativt snabbt. Det är inte heller omöjligt att ett nytt intresse för operan väcks, i nya grupper av befolkningen, genom att operan under en period hamnar i strålkastarljuset så att människor påminns om att den finns och är till för alla skåningar.

Även Magnus Olsson, oppositionsråd i Malmö och fullmäktigeledamot i Region Skåne, kommenterar:

-När aktieöverlåtelsen skett ligger det fulla ansvaret för operan på oss som regionpolitiker, och på regionens tjänstemän, inte på någon annan. Namnet Malmö Opera framställer dock operan som ett ansvar för Malmö, inte för Skåne, vilket är olyckligt. 

För ytterligare information och kommentarer:

Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

niclas.nilsson@sd.se

0724-672552

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.