Gå direkt till innehåll
Johan Wifralius
Johan Wifralius

Pressmeddelande -

Tågsträckan Malmö-Åstorp bör kunna förlängas till Ängelholm

Sverigedemokraterna i Region Skåne lämnade förra året in en motion med syfte att utreda en förlängning av tågsträckan Malmö-Åstorp till Ängelholm, då befintligt spår som i dagsläget används för godstrafik även bör kunna användas för persontågstrafik. Under förra året yttrade sig också kommunerna i Familjen Helsingborg gemensamt positivt till persontrafik på denna sträcka, d.v.s. precis som föreslagits i motionen. Persontrafik Ängelholm - Åstorp är även med i Familjen Helsingborgs gemensamma strategi för infrastruktur och kollektivtrafik.

Mot bakgrund av detta är vi förvånade över att motionen under gårdagens regionfullmäktige inte fick stöd av något annat parti. Det innebär att övriga partier går emot enigheten i ett stort skånskt kommunsamarbete, där ett bifall av Sverigedemokraternas motion med största säkerhet hade välkomnats över partigränserna.


Johan Wifralius, regionråd och sverigedemokraternas gruppledare i kollektivtrafiknämnden, kommenterar:

-
Vi strävar efter att hela Skåne ska leva och att vill att befintlig infrastruktur ska användas så långt möjligt för att nå det målet.

- När nuvarande planer för persontrafik på de skånska järnvägarna genomförts så kommer samtliga längre järnvägssträckor i Skåne att trafikeras med persontrafik, med ett enda undantag. Detta undantag är sträckan Åstorp - Ängelholm som är en del av det s.k. godsstråket genom Skåne. Andra delar av detta stråk, som Söderåsbanan och Lommabanan, har eller kommer snart ha persontågstrafik. Söderåsbanan går genom en glest bebyggd del av Skåne, där resandeunderlaget inte är det bästa, men tack vare ett offensivt nytänkande och politisk enighet så har sträckan trots det persontågstrafik idag.

- Om Söderåsbanan skulle förlängas till Ängelholm, så blir Ängelholm den klart folkrikaste orten på banan. 2 skånska kommuncentra, Ängelholm och Åstorp, skulle förbindas med en 8-minutersresa med kollektivtrafik, vilket skulle ha ett stort värde för den skånska kollektivtrafiken. Dagens motsvarande resa med buss 514 är inte attraktiv. Den har glesa avgångar, tar 27 minuter och har dåligt resandeunderlag. Att färdas samma sträcka med bil tar minst 15 minuter. Med persontågstrafik på sträckan blir alltså kollektivtrafik det klart snabbaste sättet att färdas mellan centrum av Ängelholm och Åstorp, istället för som idag med bilen.

- Vidare skulle nordvästra och nordöstra Skåne länkas samman med persontågstrafik. Detta skulle ge potential för kraftigt minskad resandetid med kollektivtrafik från Båstad och Ängelholm mot Hässleholm och Kristianstad. Även på dessa sträckor skulle kollektivtrafiken därmed på allvar kunna ta upp konkurrensen med biltrafiken.För ytterligare information och kommentarer:

Johan Wifralius, regionråd & gruppledare kollektivtrafiknämnden

0708553593

johan.wifralius@skane.se


Ämnen

Taggar

Regioner


Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.

Presskontakt

Therese Borg

Therese Borg

Presskontakt Politisk sekreterare, gruppledare Kulturnämnden 0724672914

Relaterat material