Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Migrationsverket väljer att bortse från svensk lag och rättspraxis

Kent Ekeroth har idag valt att JO-anmäla Migrationsverket och dess rättschef Fredrik Beijer för att medvetet ha bortsett från svensk lag och rättspraxis, i frågan om åldersbedömning av immigranter som uppger sig vara ensamkommande flyktingbarn. Den direkta konsekvensen av det har blivit att Sverige nu ser en stor ökning av det som i medier beskrivs som ensamkommande flyktingbarn, men som uppenbarligen i många fall rör sig om män i åldern 18 till 40 år.

I februari 2014 kom ett avgörande från Migrationsöverdomstolen MIG 2014:1 som innehöll följande sammanfattning:

”En asylsökande som påstår sig vara underårig har bevisbördan för att göra sin uppgivna ålder sannolik. Han eller hon kan erbjudas möjligheten att använda en läkarundersökning som ett bevismedel för att uppfylla sin bevisbörda. Det finns ingen skyldighet för Migrationsverket att erbjuda en läkarundersökning, endast en skyldighet att informera om möjligheten att genomgå en sådan. En medicinsk åldersbedömning är dock endast ett av flera bevismedel som den enskilde kan använda sig av för att uppfylla sin bevisbörda vad åldern beträffar.”

Detta har migrationsverket valt att ignorera fram tills i september 2015, med motiveringen från deras rättschef Fredrik Beijer att ”vi har tagit lite större ansvar för att vi velat det”, en kommentar som framförts i ett inslag från Tv4.

– En myndighet och dess rättschef har ingen befogenhet att bortse från avgörande rättspraxis för att de ”vill det”. Det finns inget lagstöd för att bortse från avgörande rättspraxis på det sätt som rättschefen beskrivit det, säger Kent Ekeroth.


Länk till TV4-inslaget:
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/asyls%C3%B6kande-ska-sj%C3%A4lva-bevisa-sin-%C3%A5lder-3200023

Länk till migrationsöverdomstolens avgörande:
https://lagen.nu/dom/mig/2014:1

Ämnen

Presskontakt

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800