Pressmeddelande -

​Sverigedemokraterna stryker EU-kandidat

Vid tillsättandet av kandidater inför årets EP-val förekom en intern diskussion kring EU-parlamentarikern Kristina Winbergs fortsatta plats på listan. Bakgrunden till dessa diskussioner var upprepade händelser där Winberg under de senaste åren givit prov på klandervärt och omdömeslöst uppförande både i förhållande till kollegor och personal - men också i förhållande till direktiv och önskemål som förts fram från riksorganisationen.

Partiet valde dock att ge henne en andra chans genom att erbjuda henne en fjärdeplats på listan. Detta i förhoppningen om att hennes beteende och agerande skulle förbättras och att ett närmande till partiet skulle ske.

Tyvärr har Winberg i stället valt att klippa alla band med partiets valorganisation samtidigt som hon konsekvent har vägrat att samarbeta med partiet i utformningen av valrörelsen. Hon har också vägrat att anpassa sig till partiets kommunikationsstrategi.

Nyligen upptäcktes också belägg för att Winberg inte längre känner någon som helst lojalitet med partiet. Hon har inte minst uttryckt sig hotfullt i förhållande till partiet samt agerat i det dolda för att skada partiets anseende och där hon konspirerat för att smutskasta partikamrater med hjälp av media.

Bakgrunden till Winbergs agerande tros vara missnöje med placeringen på listan.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade partiets verkställande utskott idag att Kristina Winberg inte längre har partiets förtroende samt att hon skall avstängas från sitt medlemskap i partiet. En begäran om att stryka Winbergs kandidatur på Sverigedemokraternas lista till EU-valet kommer att skickas in till valmyndigheten.

--

(Eventuella förtidsröster på berörd kandidat tillfaller partiet)

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Ämnen

  • Politik

Presskontakt

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800