Nytt utbildningsprogram för föreståndare inom HVB och LSS
Nytt utbildningsprogram för föreståndare inom HVB och LSS

Pressmeddelande -

Nytt utbildningsprogram för föreståndare inom HVB och LSS

Att arbeta som föreståndare inom HVB, LSS och andra verksamheter inom vård, omsorg och behandling är ett av de tuffaste chefsuppdragen man kan ha. Föreståndare möter ofta en hård och stressig arbetsmiljö som innebär stort ansvar, hög arbetsbelastning och lite stöd i HR- och IT-frågor. Detta visade en tre år lång tillsynsinsats som presenterades av Arbetsmiljöverket hösten 2018. Ett sätt att bemöta problemet och stötta föreståndare är att tillhandahålla en gedigen utbildning för uppdraget de har. Sverigehälsan har tillsammans med representanter från arbetslivet satt ihop ett utbildningsprogram för föreståndare.

De krav som idag finns på föreståndare vad gäller kompetens lyder:

1 § En föreståndare vid ett hem för vård eller boende ska ha den sammantagna kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp verksamheten. Föreståndaren ska ha

 1. en högskoleutbildning vars innehåll är relevant för den verksamhet som bedrivs vid hemmet
 2. erfarenhet av liknande verksamhet
 3. personlig lämplighet

Det är bra krav att börja med. Vi är också av åsikten att föreståndare behöver ytterligare stöd och utbildning och framförallt ett gemensamt ramverk att förhålla sig till. Tidigare tillhandahölls detta av Svenska Vård - men nu finns ett tomrum som Sverigehälsan vill fylla med vårt utbildningsprogram.

”En utbildning som borde vara obligatorisk för alla föreståndare inom HVB och LSS.”

säger Thomas Nilsson, representant från arbetslivet

Som föreståndare inom vård och omsorg har men ett uppdrag med många dimensioner där man bär ansvaret för att säkerställa klientens/brukarens rättigheter samtidigt som man har ansvar för personalens rättigheter. Ibland krockar den ena partens behov med den andras. Utöver det tillkommer självklart krav i form av lagstiftning och förordningar som också kan krocka. Detta skapar dilemman i det dagliga arbetet. Många första linjens chefer uppger att de känner sig ensamma i uppdraget och får hantera frågor som man inte fått med sig i sin grundutbildning. Tillsammans med representanter från både privat och offentligt drivna verksamheter inom vård och omsorg har vi nu skräddarsytt ett utbildningsprogram för yrkesaktiva och blivande föreståndare.


Här kan du läsa mer om utbildningsprogrammet och se en kort film där vi presenterar utbildningen.

Ämnen

 • Företagsutbildning

Taggar

 • föreståndare
 • vård
 • hvb
 • stödboende
 • utbildning föreståndare
 • omsorg
 • arbetsmiljö
 • behandling
 • chef
 • halland
 • lss
 • malmö
 • skåne
 • sol
 • arbetsliv

Vi har jobbat aktivt med hälsa och utbildning i över 25 år. Vi erbjuder utbildning för verksamheter inom vård, omsorg och behandling.

Presskontakt

Jeanette Johansson-Ånmark

Jeanette Johansson-Ånmark

Verksamhetsutvecklare 0763146042