Gå direkt till innehåll
Det är jubileumsår för SBF som fyller 100 år!
Det är jubileumsår för SBF som fyller 100 år!

Pressmeddelande -

Magasinet Memento #1 2022

Samarbete för kortare tid i bårhus
Det är i första hand bårhusen som märker om kroppen efter en avliden inte gravsätts eller kremeras inom den månad som begravningslagen fastslår. Det är Skatteverket som i sin tur vet om någon sökt anstånd eller om medling pågår. Om anhöriga av någon anledning inte kan eller vill begrava någon är det kommunen som ska ta över. Då måste de också få veta att de ska gripa in. 

Ingegerd Widell på Skatteverket har tagit initiativ till en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner, SKR. Tanken är att snabba upp processen.
– Det ska bli tydligare hur vi ska samarbeta, ingen part kan lösa det här ensidigt, säger hon.

Spara eller döstäda?
Vad ska vi göra med sakerna som fyller våra liv? Ska vi underlätta för våra efterlevande och låta dem slippa städa upp efter oss, eller är det deras skyldighet att ta hand om och fortsätta vårda det vi vårdat?

– Det finns en risk att jag kan stanna i min mors liv istället för att leva i mitt eget. Så säger Anita Christoffersson som gjort konst av 112 kartonger hon fick ärva efter sin mor. Att inse hur mycket modern sparat blev en blandning av julafton och tragik.
Margareta Magnusson, 88 år, blev internationellt känd för sin bok Döstädning, ingen sorglig historia. Hon förordar att man börjar sin döstädning redan vid 65.
– Själva döstädningsprocessen gör oss mindre rädda för döden, hävdar hon.

Jubileumsår – SBF fyller 100 år
När Sveriges Begravningsbyråers Förbund bildades 1922 befann sig Sverige, precis som nu, i en pandemi, om än i de sista dyningarna av spanska sjukan. Redan tidigt handlade mycket om hur branschen skulle utveckla sin yrkesskicklighet. Under jubileumsåret minns vi och blickar tillbaka på vad som hänt, samtidigt som vi spanar framåt. I årets första nummer tar vi oss till perioden 1922 till 1959. ”Ända in på 60-talet brukade frack och hög hatt användas vid begravningar. Finast var om man hade sex söner som kunde bära kistan.”

Läs mer på: https://www.begravningar.se/memento
För att få tidningen och för frågor kontakta redaktör anna.fredriksson@memento.se
070-79 29 627

Relaterade länkar

Ämnen


Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF) bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet.


Förbundets uppgift är att:

- verka för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande

- främja god begravningssed och yrkesetik

- ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd

- tillvarata medlemmarnas yrkesintressen

- bistå medlemmarna vid yrkets utövande

Organisationen är politiskt och religiöst neutralt. 
En begravningsbyrå kan vara medlem eller auktoriserad medlem i SBF. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller högt ställda krav som du kan läsa mer om här.

Presskontakt

Ulf Lernéus

Ulf Lernéus

Presskontakt Förbundsdirektör 070-349 65 65

Välkommen till Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer!

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF) bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet.


Förbundets uppgift är att:

- verkar för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande

- främja god begravningssed och yrkesetik

- ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd

- tillvarata medlemmarnas yrkesintressen

- bistå medlemmarna vid yrkets utövande

Förbundet är politiskt och religiöst neutralt. 
En begravningsbyrå kan vara medlem eller auktoriserad medlem i SBF. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller högt ställda krav som du kan läsa mer om här.

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm
Sverige