Gå direkt till innehåll
Sverige har fortfarande världens längsta tid mellan dödsfall och begravning
Sverige har fortfarande världens längsta tid mellan dödsfall och begravning

Pressmeddelande -

Tiden mellan dödsfallsdag till begravningsdag visar en fortsatt liten ökning under 2021

För snart 10 år sedan fick vi en ny lagstiftning då vi såg att tiden mellan dödsfall och begravning hela tiden ökade. Den nya lagen som kom 1 maj 2012 innebar att det får gå en månad mellan dödsfall till kremation/gravsättning (tidigare två månader).

När den nya lagen kom var snittiden 21,6 dagar. När vi nu jämför nio år efter det att den nya lagstiftningen trätt ikraft kan vi konstatera att den är på 24,4 dagar. Alltså betydligt högre nu efter nya lagstiftningen än före. Direkt efter den nya lagstiftningen 2012 så var snittiden 19,0 dagar.

Undersökningen gjordes på 5 534 begravningar som skedde i oktober och november 2021.

Sverige har således fortfarande världens längsta tid mellan dödsfall och begravning trots nya lagstiftningen som säger en månad mellan dödsfall till kremering/gravsättning.

Ämnen

Kategorier


Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF) bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet.


Förbundets uppgift är att:

- verka för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande

- främja god begravningssed och yrkesetik

- ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd

- tillvarata medlemmarnas yrkesintressen

- bistå medlemmarna vid yrkets utövande

Organisationen är politiskt och religiöst neutralt. 
En begravningsbyrå kan vara medlem eller auktoriserad medlem i SBF. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller högt ställda krav som du kan läsa mer om här.

Presskontakt

Ulf Lernéus

Ulf Lernéus

Presskontakt Förbundsdirektör 070-349 65 65

Välkommen till Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer!

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF) bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet.


Förbundets uppgift är att:

- verkar för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande

- främja god begravningssed och yrkesetik

- ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd

- tillvarata medlemmarnas yrkesintressen

- bistå medlemmarna vid yrkets utövande

Förbundet är politiskt och religiöst neutralt. 
En begravningsbyrå kan vara medlem eller auktoriserad medlem i SBF. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller högt ställda krav som du kan läsa mer om här.

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm
Sverige