Ansökan av kontrollprogram för förbättrad djurvälfärd

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2015 16:17 CEST

Idag har Sveriges Grisföretagare lämnat in sin ansökan och resultatet av definierade och testade kontrollpunkter till Statens Jordbruksverk. Syftet med att ansöka till ett framtida kontrollprogram är att öka överlevnaden hos svenska smågrisar, skydda suggorna på ett bättre sätt i utsatta lägen samt fortsätta minska den redan låga användningen av antibiotika.

- I Sverige har vi ett av världens bästa djurskydd. Något vi ska fortsätta att bevara och utveckla. En hög djurvälfärd samt bra djuromsorg med fortsatt låg antibiotikaanvändning ligger fast. Samtidigt har vi en skyldighet i branschen att aktivt jobba med de utvecklingsområden som vi identifierat. Vi behöver exempelvis öka överlevnaden hos svenska smågrisar, säger Ingemar Olsson, ordförande i Sveriges Grisföretagare.

Sveriges Grisföretagare har under 2014 genomfört en pilotstudie med syftet att utveckla och förbättra svensk grisproduktion med en stärkt djurvälfärd som utgångspunkt och krav. I pilotstudien har det identifierats och utvärderats vilka kontrollpunkter som enskilda gårdar måste uppfylla för att kunna bli individuellt godkända och därmed få lov att ingå i det planerade kontrollprogrammet. Pilotstudien har övervakats och kontrollerats av en rad veterinärer på de involverade testgårdarna.

- Den svenska djurskyddslagen, som varit gällande sedan 1988, är grunden i hur vi hanterar djur i Sverige. Det framtida kontrollprogrammet är tänkt som extra tillägg utöver svensk lag, berättar Theres Strand, ansvarig för pilotstudien.

Följande programpunkter har Sveriges Grisföretagare ansökt om:
Förkortad ditid
Skydd för nyfödda spädgrisar
Beläggning i befintliga tillväxt- och slaktgrisboxar
Fler än 400 grisar per avdelning

- Efter ett års studier av kontrollmallen på 12 svenska gårdar, ser vi att våra kontrollpunkter kan garantera en bevarad eller förbättrad djuromsorg och djurhälsa. Något som vi ser som mycket positivt. Vi har också sett att kontrollprogrammet säkerställer att vår redan låga antibiotikaanvändning kan bibehållas, berättar Gunnar Johansson, veterinär expertis i pilotstudien.

För mer information kontakta:
Ingemar Olsson, Ordförande Sveriges Grisföretagare, tfn: 070-626 00 84
Theres Strand, ansvarig för Pilotstudien, Gård & Djurhälsan, tfn: 070-385 45 10
Gunnar Johansson, veterinär expert i Pilotstudien, Gård & Djurhälsan, tfn: 070-399 60 25

www.sverigesgrisforetagare.se

Sveriges Grisföretagare påverkar genom aktiv näringsbevakning och medverkar till att skapa förbättrad konkurrenskraft för den enskilda grisföretagaren

Föreningens grundläggande uppdrag är att bevaka villkor och aktivt bearbeta myndigheter, politiker och övrigt näringsliv som berör grisföretagarens verksamhet.

Utöver detta arbetar vi bland annat med frågor som rör medlemmarnas möjligheter till
•    oberoende marknadsanalys för stärkt affärsmässighet
•    ökad produktivitetsutveckling för stärkt konkurrenskraft
•    förstärkning av svenskt griskötts marknadsföring.

Detta gör vi i samarbete med Agronomics, Svenska Pig , Svensk Köttinformation samt Lönsamt Grisföretagande där branschens intressenter ingår.

Sveriges Grisföretagare ger ut svensk grisnärings ledande tidskrift, Grisföretagaren.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Pilotstudie av kontrollpunkter för förbättrad djurvälfärd

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2015 16:59 CET

Sveriges Grisföretagare har under 2014 genomfört en pilotstudie med syftet att utveckla och förbättra svensk grisproduktion med en stärkt djurvälfärd som utgångspunkt och krav. I pilotstudien har det identifierats och utvärderats vilka kontrollpunkter som enskilda gårdar måste uppfylla för att kunna bli individuellt godkända och därmed få lov att ingå det planerade kontrollprogrammet. Pilotstudien har övervakats och kontrollerats av en rad veterinärer på de involverade testgårdarna.

Den svenska djurskyddslagen, som varit gällande sedan 1988, är alltid grunden i hur vi hanterar djur i Sverige. Det framtida kontrollprogrammet är tänkt som extra tillägg utöver svensk lag. Det övergripande målet och syftet med kontrollprogrammet är att öka smågrisarnas överlevnad, skydda suggan i känsliga lägen och samtidigt fortsätta bibehålla en mycket låg användning av antibiotika.

Med anledning av att Sveriges Grisföretagare lämnar in resultaten av definierade och testade kontrollpunkter i pilotstudien, samt meddelat att man avser att ansöka om ett framtida kontrollprogram till Statens Jordsbruksverk, bjuder vi in Dig till pressträff i Jönköping.

Sveriges Grisföretagare påverkar genom aktiv näringsbevakning och medverkar till att skapa förbättrad konkurrenskraft för den enskilda grisföretagaren

Föreningens grundläggande uppdrag är att bevaka villkor och aktivt bearbeta myndigheter, politiker och övrigt näringsliv som berör grisföretagarens verksamhet.

Utöver detta arbetar vi bland annat med frågor som rör medlemmarnas möjligheter till
•    oberoende marknadsanalys för stärkt affärsmässighet
•    ökad produktivitetsutveckling för stärkt konkurrenskraft
•    förstärkning av svenskt griskötts marknadsföring.

Detta gör vi i samarbete med Agronomics, Svenska Pig , Svensk Köttinformation samt Lönsamt Grisföretagande där branschens intressenter ingår.

Sveriges Grisföretagare ger ut svensk grisnärings ledande tidskrift, Grisföretagaren.

Pressinbjudan Plats: Hotell Savoy i Jönköping Brunnsgatan 13-15, 553 17 Jönköping Datum: måndag 30/3 Tid: 13:00-13:45 I Sverige har vi ett av världens bästa djurskydd. Något vi ska fortsätta att bevara och utveckla. En hög djurvälfärd samt bra djuromsorg med fortsatt låg antibiotikaanvändning ligger fast. Detta är alltid branschens utgångspunkt.

Läs vidare »

Positivt besked att svenska grisar är fria från MRSA

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2015 18:09 CET

Resultatet är nu klart för provtagningen 2014 av antibiotikaresistensen MRSA i svenska avelsbesättningar och glädjande nog hittade man inga antibiotikaresistenta hudbakterier. Sveriges Grisföretagare välkomnar resultatet av undersökningen som genomfördes av Svenska Djurhälsovården och SVA.

Höjda råvarukostnader leder till högre priser på Griskött

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2012 10:20 CEST

Sveriges grisproduktionen står inför ett år med höjda spannmålspriser, det till följd utav torka i USA o Sydeuropa som slår direkt på de svenska foderpriser som helt styrs utav det globala marknadspriset för spannmål.

Vi har tidigare under sommaren o hösten kunnat läsa om höjda priser på öl bröd o mjölk på grund utav höjda råvarupriser. Nu slår det även mot Sveriges grisproduktionen som nu börja använda årets spannmåls skörd, som under sensommaren kraftigt ökat i pris. Vilket leder till ett höjt köttpris i konsument ledet under året.

En svensk gris föds upp nästan uteslutande på svensk producerad spannmål. För att föda upp en gris går det åt 365 kg mat, varav ca 90 % är spannmål resterande är mineraler vitaminer samt proteinfodermedel vilket kan vara soja. Men som alltmer ersätts med svenskodlade, förädlade grödor som ärtor och åkerbönor. Svensk grisproduktion omsätter ca 20 % utav den svenska spannmålsproduktionen. Då oftast utav sådan spannmål som inte håller kavalitet. För att kunna producera öl eller brödprodukter pastaprodukter m.m. Detta på grund utav felaktiga proteintal eller för låga falltal. Här är grisen är en utmärkt foderomvandlare att göra ett livsmedel. Även restprodukter inom livsmedelsindustrin kan användas som foder så länge de håller uppställda hygienkrav som foderprodukt.

Sveriges grisföretagare producerade under år 2011 2850 000 grisar vilket motsvarar ca 70 % utav konsumtionen i landet. Griskött är den enskilt största köttdjurslaget i landet.

 

För vidare information.

Sveriges Grisföretagare Ordf. Ingemar Olsson Tel. 070-6260084

Vordf. Mattias Espert Tel. 070-6581221

Sveriges grisproduktionen står inför ett år med höjda spannmålspriser, det till följd utav torka i USA o Sydeuropa som slår direkt på de svenska foderpriser som helt styrs utav det globala marknadspriset för spannmål.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Ordförande
  • alzukvvoetvatemrrnyms.fvhebnrrmsgancrdlb@bgxrercdbwtanjbd.epneibtzm
  • 070-626 00 84

Om Sveriges Grisföretagare

Sveriges Grisföretagare påverkar genom aktiv näringsbevakning och medverkar till att skapa förbättrad konkurrenskraft för den enskilda grisföretagaren

Föreningens grundläggande uppdrag är att bevaka villkor och aktivt bearbeta myndigheter, politiker och övrigt näringsliv som berör grisföretagarens verksamhet.

Utöver detta arbetar vi bland annat med frågor som rör medlemmarnas möjligheter till
• oberoende marknadsanalys för stärkt affärsmässighet
• ökad produktivitetsutveckling för stärkt konkurrenskraft
• förstärkning av svenskt griskötts marknadsföring.

Detta gör vi i samarbete med Agronomics, Svenska Pig , Svensk Köttinformation samt Lönsamt Grisföretagande där branschens intressenter ingår.

Sveriges Grisföretagare ger ut svensk grisnärings ledande tidskrift, Grisföretagaren.