Pressmeddelande -

”Fullt med förtäckt matreklam på barnsajter”

Internet innehåller mängder av reklam för ohälsosam mat, riktad direkt till barn. Sveriges Konsumentråds nya kartläggning visar att det finns sådan reklam på hälften av alla undersökta sajter. – Reklamen på många webbplatser försöker göra barn till trogna konsumenter av ohälsosam mat, vilket faktiskt kan äventyra deras hälsa. På nätet bör det vara lika självklart med en etisk policy om hälsa som en säkerhetspolicy, säger Jan Bertoft, generalsekretare på Sveriges Konsumentråd. Sammanlagt har 93 webbplatser valts ut för att genomgå en vetenskaplig analys. 37 av dessa är sajter som besöks ofta av barn, så kallade communities, och 56 är livsmedelsföretagens egna sajter. Totalt har 277 skärmdumpar sparats på matreklam som kan uppfattas som riktad mot barn upp till tolv år. Dessa har sedan analyserats av medieforskare vid Lunds universitet. Resultatet visar att av all reklam på de undersökta webbplatserna är hälften för godis, chips, läsk, glass och kakor. Detta gäller både communities och företagens egna sidor. Ofta ser reklamen ut som underhållning. På sju av tio sidor finns seriefigurer, barnklubb, tävlingar, spel, kalastips, roliga historier och nedladdningsbart material. – Internet används för att skapa relationer med barn där reklamen ofta är förtäckt och subtil. Forskning visar att barn har svårt att skilja reklam från information. Att barnen dessutom sprider den dolda reklamen vidare till sina kompisar är att göra dem till företagens lakejer, säger ansvarig forskare Helena Sandberg, fil. Doktor på Lunds universitet. På Sveriges Konsumentråd är man orolig över den förtäckta reklam. – Reklam på internet ökar dramatiskt, men ser ofta ut som underhållning. Barn har extra svårt att känna igen vad som är kommersiell påverkan. För att få en tydlig praxis vill vi ha en rättslig prövning och KO-anmäler därför två webbplatser, säger Jan Bertoft. För mer information kontakta: Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumentråd, tel: 08-534 808 70 eller 070-797 79 87. Louise Ekström, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumentråd, tel: 08-534 808 70 eller 070-202 85 86. Helena Sandberg, fil. doktor, Lunds universitet, tel: 046-222 03 29 eller 0709-68 78 43 Gunilla Jarlbro, professor, Lunds universitet, tel: 0709-81 68 85. Sveriges Konsumentråd är en obunden, opolitisk paraplyorganisation som samlar 28 olika medlemsorganisationer. Vi är en intresse- och lobbyorganisation, som arbetar både nationellt och internationellt med aktuella konsumentfrågor. Vårt mål är mer konsumentmakt och att underlätta och belysa för konsumenter att göra medvetna val. Sveriges Konsumentråd ger ut tidningarna Råd & Rön och KonsumentMakt. Mer information på www.sverigeskonsumentrad.se

Ämnen

  • Massmedia