Pressmeddelande -

Pressfrukost den 30 maj kl. 8 på LAVA i Stockholm

INBJUDAN TILL PRESSFRUKOST PÅ LAVA Tid 2006-05-30, kl. 8.00 Plats LAVA på Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm Välkommen att ta del av Sveriges Konsumentråds kartläggning av ohälsosam och onyttig mat på internet. På 93 utvalda webbplatser har 277 sidor sparats och dessa ligger till grund för undersökningen. Lunds Universitet har ansvarat för den vetenskapliga analysen. Mätningen gäller den reklam för ohälsosam/onyttig mat som barn möter på internet. Vilka budskap används? Hur lockar man barn på hemsidorna? Och är reklamen tydlig för barnen? Sveriges Konsumentråd kartlägger sedan i höstas hur livsmedelsreklam mot barn ser ut. Mätningen gäller ohälsosam och onyttig mat, mot bakgrund av den ökande folkhälsan i landet och övervikten hos barn. Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet och Konsumentverket. Tidigare rapporterad kartläggning har gällt direktreklam och tidningar. PROGRAM Kl. 8.00 Frukosten serveras Kl. 8.30 Bakgrund och syfte med projektet, generalsekretare Jan Bertoft Kl. 8.45 Presentation av rapporten, medieforskare Helena Sandberg från Lunds Universitet Kl. 9.00 Kommentarer till undersökningen, Jan Bertoft Kl. 9.15 Frågestund och möjlighet till enskilda intervjuer Tid: tisdagen den 30 maj, kl. 8.00 Plats: LAVA, Kulturhuset vid Sergels torg För information: Louise Ekström, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumentråd 08-534 808 70 eller 070-202 85 86 Sveriges Konsumentråd är en obunden, opolitisk paraplyorganisation som samlar 28 olika medlemsorganisationer. Vi är en intresse- och lobbyorganisation, som arbetar både nationellt och internationellt med aktuella konsument-frågor. Vårt mål är mer konsumentmakt och att underlätta och belysa för konsumenter att göra medvetna val. Sveriges Konsumentråd ger ut tidningarna Råd & Rön och KonsumentMakt. Mer information på www.sverigeskonsumentrad.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event