Pressmeddelande -

Pressinbjudan Europa ♥ sexköpslagen

Pressinbjudan Europa ♥ sexköpslagen

Tid och plats
20 februari 2014, kl. 17-20 Scandic Malmen (Atrium), Götgatan 49 Stockholm.
För anmälan, research och intervjuförfrågningar kontakta SKR:s pressekreterare Emma Söderström: emma.soderstrom@kvinnojouren.se, 0735-363565

Vänder vindarna i Europa? Samtidigt som allt fler länder sneglar på vår framgångsrika svenska sexköpslag, flyttar legaliseringslobbyn fram sina positioner. SKR bjuder in till en informations- och mobiliseringskväll med den svenska sexköpslagen i fokus, med anledning av att lagen står i centrum i debatterna om sexköp och människohandel för sexuella ändamål i många europeiska länder.

Medverkande från SKR kommer att finnas tillgängliga för press mellan kl. 16-17 och 19-20. Några av representanterna från ambassaderna finns tillgängliga för frågor direkt efter framföranden, d.v.s. kl. 19. För enskilda förfrågningar, kontakta ambassaderna direkt eller SKR:s pressekreterare som förmedlar kontakt.

Program och medverkande Europa ♥ sexköpslagen
Kl. 17.00 Mingel

Kl. 17.20-17.30 Carina Ohlsson, ordförande SKR och Gertrud Åström, ordförande, Sveriges Kvinnolobby om varför det är hög tid att mobilisera i Sverige och Europa

Kl. 17.30-18.00 Karin Werkman, forskare, Utrecht, Nederländerna - Legalizing prostituting in practice. Examples from the Netherlands (hålls på engelska)

Ca kl. 18.15-18.55 Europa: rapporter från de länder där diskussionen är som hetast just nu (hålls på engelska eller svenska)

* Island, Gunnar Gunnarsson, ambassadör
* Norge, Frode Solberg, minister på den norska ambassaden
* Irland, James Carroll, ambassadör
* Tyskland, Dr. Harald Kindermann, ambassadör
* Finland, Harry Helenius, ambassadör
* Danmark, Kirsten Malling Biering, ambassadör
* Belgien, Murielle Marchand, förste ambassadsekreterare
* Frankrike, Olivier Guérot, ambassadråd

Kl. 18.55-19.00 SKR:s förbundssekreterare Olga Persson avslutar och presenterar SKR:s och Sveriges Kvinnolobbys krav.

Kl. 19-20 Mingel med performance av Per.får.mens

SKR:s och Sveriges Kvinnolobbys sex krav till regeringen (För publicering 20 februari 2014)
1. Ge personer som köps i prostitution brottsofferstatus för att förtydliga att de är offer för sexköpsbrottet. 
2. Kriminalisera sexköp som svenska medborgare gör sig skyldiga till utomlands.
3. Förbättra stödet till de som vill lämna prostitutionen.
4. Fortsätt satsningar på att förebygga att unga hamnar i prostitution med särskilda satsningar på unga tjejer som använder sex som självskadebeteende och hbt-personer, samt på att förebygga att unga killar blir sexköpare, med särskilt fokus på killar och normer för maskulinitet.
5. Skärp lagstiftningen på området köp av sexuell tjänst av barn, bland annat genom att inför ett strikt ansvar när det gäller åldersrekvisitet (det vill säga att det är barnets verkliga ålder som gäller och inte förövarens uppfattning om den).
6. Arbeta inom EU för att fler länder ska o kriminalisera sexköp o erbjuda adekvat och kompetent stöd till personer som vill lämna prostitution o arbeta förebyggande mot sexköp och prostitution o förbjuda alla former av koppleri

Bakgrund
SKR märker av ett ökat europeiskt intresse för sexköpslagstiftning enligt svensk modell, som innebär att det är straffbart att köpa sex men inte att sälja och lett till att Sverige blivit ett mindre attraktivt land för människohandlare, samt att färre svenska män uppger att de köper sex idag än innan lagen infördes år 1999.

SKR har den senaste tiden tagit emot officiella delegationer från bland annat Belgien och Frankrike, bjudits in till Tysklands ambassad, föreläst i Europaparlamentet och intervjuats av europeisk press med anledning av det svenska arbetet mot sexköp och prostitution, samt kontaktats av norsk press för att skriva om att det norska förbudet, världens mest progressiva, nu är hotat.

Allt fler länder i Europa konstaterar dock att försök att ge personer i prostitution ökade rättigheter och stärkt ställning genom legalisering inte har haft den effekt man hoppats på. Att föra fram koppleriverksamhet och sexköp i ljuset minskar inte våld och stigma mot personer i prostitution.Istället normaliseras det sexuella våldet och människohandeln gömmer sig bakom lagliga bordeller.

I Tyskland växer nu den folkliga opinionen för ett sexköpsförbud enligt svensk modell. (http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-12/schweden-prostitution-verbot-freier-strafe)

Samtidigt som fler länder sneglar på vår framgångsrika svenska sexköpslag, flyttar den europeiska legaliseringslobbyn fram sina positioner. Legaliseringslobbyn kämpar för att stoppa införandet av ett sexköpsförbud i Frankrike och använder sig bland annat av ett omfattande "tool kit" som ifrågasätter den svenska lagstiftningen. I Norge hotas världens mest progressiva sexköpslag, som går längre än den svenska och förbjuder norrmäns sexköp utomlands, av att rivas upp och försvagas. 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 110 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

För intervjuer och kommentarer kontakta: 
SKR:s förbundsordförande Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30.
SKR:s förbundssekreterare Olga Persson, olga.persson@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0704-61 18 88

För frågor och research kontakta: SKR:s pressekreterare Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0735-363565

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se

Kontakter

Emma Söderström

Presskontakt Pressekreterare och kommunikatör 0735-363565