Jsxmdwyvbscn4cmdauzr

En verkligt modern föräldraförsäkring ställer samma krav på kvinnor som män

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 11:16 CET

I dag tog socialminister Annika Strandhäll emot förslag om en modernare föräldraförsäkring. Sveriges Kvinnolobby välkomnar utredningens förslag om att begränsa uttagstiden och att reservera fler månader för vardera föräldern, men anser att en verkligt modern föräldraförsäkring inte kan lämna en tredjedel av föräldrapenningdagarna åt slumpen.

Sftm9hyuspvtukdmxrbf

Ny granskning: Satsningar på förlossningsvården går inte till mer personal

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 07:33 CET

Sveriges Kvinnolobby har granskat regeringens budgetsatsningar på förlossningsvården och sett att medel inte går till att anställa den personal som behövs. Tvärtom får barnmorskor allt fler gravida och födande kvinnor att ta hand om, samtidigt som antalet förlossningsplatser och tiden kvinnor får stanna på BB sjunker. Sveriges Kvinnolobbys slutsats är att kraven på landstingen behöver skärpas.

Gkdbcio6o6ixiotmiuih

Kvinnorörelsen välkomnar förbud mot sexköp utomlands

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 10:14 CET

Idag meddelade regeringen att man nästa år kommer att lägga fram ett lagförslag om kriminalisering av svenskars sexköp utomlands. Förslaget hyllas av kvinnoorganisationer runt om i världen och innebär att regeringen lever upp till sitt vallöfte och FN:s Kvinnokonvention.

Oagvjae1gwdfjraj9flu

Surrogatförmedlingen Tammuz polisanmäls för brott mot Barnkonventionen

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 07:50 CET

Den nyöppnade surrogatförmedlingen Tammuz har polisanmälts för brott mot lagen om adoption och FN:s Barnkonvention. Barnkonventionen anger att man inte får köpa eller sälja barn och att barn inte får skiljas från föräldrarna mot sin vilja. Sveriges Kvinnolobby och Sverige Kvinnliga Läkares Förening står bakom polisanmälan.

Jsxmdwyvbscn4cmdauzr

Bygglov för jämställdhet i regeringens höstbudget

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 12:42 CEST

I regeringens budget för 2018 finns flera satsningar som kan öka jämställdheten, men om medel inte riktas och följs upp är risken stor att politiken fortsätter gynna män på kvinnors bekostnad. Det gäller så väl satsningar på trygghet och poliser som etablering av nyanlända och pensioner. Med ett rekordstort reformutrymme har regeringen alla möjligheter att bygga ut jämställdheten.

Emjrwuslg6r6yqcawkaq
Zrhetuqq9rolgkuo7hjr

Uttalande inför Almedalen: 5 åtgärder för att motverka rasism och kvinnohat

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2017 07:30 CEST

Sveriges Kvinnolobby delar den oro som många organisationer uttryckt inför rasistiska och antifeministiska organisationers närvaro under Almedalsveckan. Det hat som sprids av dessa organisationer måste tas på allvar och aktivt motverkas. I ett uttalande kräver vi att lagarna om hets mot folkgrupp, hatbrott och diskriminering används och att mötesarrangörer tar större ansvar för sina evenemang.

Bnlacuj2ctszzsb8djgw
Zrhetuqq9rolgkuo7hjr Z9vklu3pbpiqeljov5sh

Vårbudgeten: Ladorna fylls på – men kvinnor får fortfarande inte kosta

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 12:35 CEST

Genomgående i vårbudgeten är att ekonomin går starkt och arbetslösheten sjunker. Men det ekonomiska utrymmet används inte för att förbättra jämställdheten. Satsningarna på trygghet och säkerhet saknar ett jämställdhetsperspektiv och det finns inga insatser för att stärka nyanlända kvinnors etablering. Sveriges Kvinnolobbys slutsats är att kvinnor får kosta lika lite i hög- som i lågkonjunktur.

Kcgu98xgsnggjxa3u07e
Zrhetuqq9rolgkuo7hjr Z9vklu3pbpiqeljov5sh

Ny granskning: Regeringens etableringssatsningar bidrar till ojämställdhet

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 06:30 CEST

Nyanlända kvinnor får sämre stöd för etablering. Samtidigt går de stora och dyra satsningarna till mansdominerade branscher. Medan män i högre grad tar del av subventioner och snabbspår som leder till jobb, får kvinnor ta stickspåret till arbetslöshet och obetalt hemarbete. Det visar en ny granskning av Sveriges Kvinnolobby som efterlyser insatser för att rätta till snedfördelningen i vårbudgeten.

Gafvwcjgtyb8tz4bo83o

Kvinnorörelsen uppmanar FN att agera mot surrogatmödraskap

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 09:33 CEST

Handeln med kvinnor och barn inom surrogatindustrin ökar. Området är oreglerat på många håll och behovet av policys och lagstiftning är brådskande. Nu uppmanar den internationella kvinnorörelsen FN att ta fram en rekommendation för förbud av surrogatmödraskap.

Xil2o6aplw24uhoxcejr

​Sveriges Kvinnolobbys årsmöte kräver: Sluta bromsa jämställdheten i näringslivet

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2017 15:47 CET

Sverige kommer aldrig att uppnå det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv så länge mansdominansen på näringslivets ledande positioner tillåts fortsätta. Årsmötet kräver att regeringen ska gå vidare med en proposition om könskvotering till bolagsstyrelser och åtgärder för att öka antalet kvinnliga VD:ar och styrelseordföranden.

Bilder & Videor 9 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Generalsekreterare
 • pubfucfyclarlwvba.bexwrgytcyytlulvnd@sverissgeskvibpnnolefmskoobby.se
 • 070 756 77 91
 • 08 33 52 47

 • Presskontakt
 • Programansvarig
 • stysqlbhdkephapdnie.plxwthogaaersenkmrlyn@gpsvrterigdnesclkvrvduinjlowvynoomrclobbexeby.se
 • 073 555 08 30
 • 08 33 52 47

Om Sveriges Kvinnolobby

Ideell paraplyorganisation för kvinnoorganisationer i Sverige. Vi arbetar för kvinnors mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle.

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under paraplyet finns 47 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället.

Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på feministisk grund. All vår verksamhet utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action.

Vi är den svenska sektionen inom European Women´s Lobby (EWL), den europeiska paraplyorganisationen för nationella och europeiska kvinnoorganisationer. Tillsammans med EWL bedriver vi kontinuerligt påverkansarbete för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU-politiken.

Sveriges Kvinnolobby har konsultativ status hos FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och företräder våra medlemsorganisationer vid FN:s Kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW), som äger rum i New York varje år.

Adress

 • Sveriges Kvinnolobby
 • Norrtullsgatan 45
 • 113 45 Stockholm
 • Sverige

Länkar