Skip to main content

Taggar

Heidi Stensmyren

Primärvård

vårdplatser

Sveriges läkarförbund

Fortbildningsenkät 2018

Fortbildningsenkät 2018

Dokument   •   2019-01-23 08:00 CET

Undersökning Kränkande behandling av läkare från patienter och anhöriga

En undersökning som Läkarförbundet gjort i samarbete med SVT Nyheter Läkarförbundet och SVT Nyheter undersöker i vilken utsträckning läkare utsätts för kränkande behandling av patienter eller anhöriga på grund av etnisk och/eller religiös tillhörighet.

Väntetider för AT per sjukhus 2018

Väntetider för AT per sjukhus 2018

Dokument   •   2018-11-15 19:08 CET

Här kan du se hur långa väntetider det är på olika sjukhus i landet för att läkare ska få göra sin AT.

SYLFs väntetidsrapport

SYLFs väntetidsrapport

Dokument   •   2018-11-15 19:08 CET

Bilaga till AT-granskningen (spur-inspektioner de senaste tio åren)
SYLFs AT-ranking 2018 Hela listan

SYLFs AT-ranking 2018 Hela listan

Dokument   •   2018-09-04 08:00 CEST

Se hela rankingen, hur alla sjukhus i Sverige ligger till.

Ny Novusundersökning om vården

Ny Novusundersökning om vården

Dokument   •   2018-04-11 06:40 CEST

Åtgärder för en bättre fortbildning - en policy från Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund vill att: • läkarnas fortbildning regleras i föreskrift • varje läkare ska ha en individuell fortbildningsplan • det inom varje verksamhet ska finnas budget för extern fortbildning • fortbildningen ska redovisas i verksamhetsberättelse/kvalitetsbokslut och granskas genom extern uppföljning • fortbildning ska redovisas vid upphandling, oavsett driftsform

Om du blir utsatt för sexuella trakasserier

Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier, repressalier eller förminskande beteende inom hälso- och sjukvården. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att detta inte förekommer. När det väl händer är det arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder.

Bilaga väntetider för AT

Bilaga väntetider för AT

Dokument   •   2017-10-25 09:33 CEST

Här redovisas sjukhus för sjukhus.

Sylfs väntetidsrapport

Sylfs väntetidsrapport

Dokument   •   2017-10-25 09:33 CEST

Väntetiderna för AT har ökat med 50 procent SYLF:s rapport visar att läkare får vänta allt längre för att börja AT, trots att landsting och regioner enligt hälso- och sjukvårdslagen måste erbjuda AT efter behov. I dagsläget tar det i snitt 10,3 månader vilket är en ökning på 50 procent jämfört med år 2008 då SYLF för första gången började mäta. Se landsting och regioner i tabeller.

Physicians' role in the management and leadership of health care

Rapporten kartlägger och analyserar den vetenskapliga litteraturen om läkares roll för ledning av och ledarskap i hälso- och sjukvården. 220 publicerade rön gällande de organisatoriska effekterna av läkares ledarskap har granskats och hinder och möjligheter för ett ökat läkarengagemang har sammanfattats i rekommendationer för att vägleda praktik, policy och fortsatt forskning.

Den som väntar på AT väntar för länge

Den som väntar på AT väntar för länge

Dokument   •   2017-02-22 13:16 CET

Antalet AT-platser ökar, men alldeles för sakta för att tillgodose behovet bland nyexaminerade läkare. Detta visar rapporten ”Den som väntar på en AT väntar för länge” där Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) har kartlagt antalet utannonserade AT-platser mellan 2015 till 2017.

Läkares arbetstid

Läkares arbetstid

Dokument   •   2017-01-18 09:00 CET

Läkarförbundets yrkanden 2017

Läkarförbundets yrkanden 2017

Dokument   •   2016-12-20 16:05 CET

Fortbildningsenkät 2016

Fortbildningsenkät 2016

Dokument   •   2016-12-08 08:03 CET

Antalet dagar för extern fortbildning har sjunkit betydligt sedan enkäten gjordes första gången år 2004 – från 8, 5 dagar till endast 6 dagar 2015. En av tio (11 procent) specialistläkare uppger att de inte ägnat sig åt någon extern fortbildning alls under 2015.

Fortbildningsenkät 2016, fortbildning hos Sveriges läkarförbunds medlemmar

Antalet dagar för extern fortbildning har sjunkit betydligt sedan enkäten gjordes första gången år 2004 – från 8, 5 dagar till endast 6 dagar 2015. Antalet dagar för extern fortbildning skiljer sig också markant mellan de olika landstingen/regionerna där spannet är mellan 4 dagar och 7,7 dagar.

Fortbildningsenkät 2016, fortbildning hos Sveriges läkarförbunds medlemmar

Antalet dagar för extern fortbildning har sjunkit betydligt sedan enkäten gjordes första gången år 2004 – från 8, 5 dagar till endast 6 dagar 2015. Antalet dagar för extern fortbildning skiljer sig också markant mellan de olika landstingen/regionerna där spannet är mellan 4 dagar och 7,7 dagar.

Nationell läkemedelslista nu!

Nationell läkemedelslista nu!

Dokument   •   2016-12-01 08:43 CET

En framtida nationell läkemedelslista ska råda bot på problemet med bristande information om patientens läkemedelsbehandling. Men vilka är egentligen problemen idag och vilka grundläggande förutsättningar anser läkarna krävs för att listan ska bli användbar i praktiken?

Nationell läkemedelslista – Vilka informationsbehov finns i läkarnas kliniska vardag?"

En framtida nationell läkemedelslista ska råda bot på problemet med bristande information om patientens läkemedelsbehandling. Men vilka är egentligen problemen idag och hur vill vi ha det i framtiden? Läkarförbundet presenterar en färsk rapport om vilka behov läkemedelslistan behöver möta ur läkarnas perspektiv.