Skip to main content

Taggar

Heidi Stensmyren

Primärvård

vårdplatser

Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 162 Heidi Stensmyren 111 Primärvård 73 vårdplatser 52 Läkare 44 Trygg Vård 43 Läkarförbundet 33 Primärvårdsreform 24 Vardpol 21 Almedalen 19 svmed 18 SYLF 17 Fast läkare 16 Patientsäkerhet 11 arbetsmiljö 11 VÅrdplatsbrist 10 Läkares arbetstid 10 Listning på läkare 9 Vård 8 Fortbildning 8 Fast läkarkontakt 7 Vitaransvar 7 Sjukvård 7 Sofia Rydgren Stale 6 Specialistläkare 5 Vården 5 Tryggvård 5 Almedalen2017 5 Karin Båtelson 5 Emma Spak 5 chef 5 Vårdcentral 5 AT 5 Nationell primärvårdsreform 5 Almedalsveckan 4 Jonas Ålebring 4 tryggvard.se 4 Vårdteam 4 SKL 4 allmänläkare 4 Johan Styrud 4 Distriktsläkare 4 säkervård 4 Läkarutbildning 4 Kompetensförsörjning 3 Socialstyrelsen 3 Annika Strandhäll 3 Specialister i allmänmedicin 3 ledarskap 3 Ove andersson 3 forskning 3 Ullakarin Nyberg 3 hälso- och sjukvård 3 ledare 3 Försäkringskassan 3 Bastjänstgöring 3 Patientansvarig läkare 3 utbildning 3 KArolinska universitetssjukhuset 3 budget 3 varsel 2 Socialdemokraterna 2 WMA 2 styrelse 2 sveriges kommuner och landsting 2 chefer 2 Moderaterna 2 Novus 2 Stockholms läns landsting 2 ST 2 Regeringen 2 Sjukhus 2 SLL 2 vårbudget 2 sjukintyg 2 Förbundsstyrelse 2 sjuksköterskor 2 arbetstider 2 Nya Karolinska 2 AT-ranking 2 läkare som chefer 2 jour 2 vårdköer 2 överbeläggningar 2 suicidprevention 2 Anna Starbrink 2 läkarstudenter 2 Anna Nergårdh 2 överbeläggning 2 läkarstudent 2 Nationell läkemedelslista 2 Stefan Jutterdal 2 Ida Kåhlin 2 #metoo 2 Thomas Lindén 2 utlokalisering 2 Specialist i allmänmedicin 2 god och nära vård 2 tryggvård.se 2 Sven Söderberg 2 Marina Tuutma 2 överenskommelse 1 Erik Dahlman 1 chefskap 1 dn debatt 1 Väntetider 1 testosteron 1 husläkare 1 beredskap 1 Avtalsrörelse 1 kunskap 1 Borgholm 1 psykisk hälsa 1 livsstilsfrågor 1 ledamöter 1 närsynthet 1 hyrläkare 1 försäkringskassa 1 patienter 1 Sarah Jevrém 1 vårdkö 1 göran stiernstedt 1 specialistvård 1 ulf kristersson 1 SKR 1 socialminister 1 optiker 1 hälsocentral 1 suicid 1 kränkande behandling 1 Vårdanalys 1 Natur & Kultur 1 Höstbudget 1 Lagförslag 1 Karoloinska 1 barnsjukvård 1 Stockholms läkarförening 1 vårdpolitik 1 SVT 1 studenter 1 undersköterskor 1 Underläkare 1 eutanasi 1 barnfetma 1 ethics 1 Södersjukhuset 1 vårdkvalitet 1 natur&kultur 1 ögon 1 PAL 1 droger 1 Anders Åkesson 1 statsbudget 1 André Hermansson 1 kvinnliga läkare 1 Skånes universitetssjukhus 1 Läkemedel 1 utmattningssyndrom 1 schema 1 BT 1 team 1 regeringsförklaring 1 överläkare 1 lars edling 1 genus 1 profession 1 akutvård 1 arbetsvillkor 1 Magnus Isacson 1 legitimation 1 Andrea Asplund 1 lena hallengren 1 Susanna Athini 1 joursystem 1 Carl Johan Sonesson 1 Psykisk ohälsa 1 fullmäktige 1 kömiljard 1 Borgholms hälsocentral 1 läkarintyg 1 primärvårdsläkare 1 Claes Hultling 1 Kalmar läns landsting 1 akutmottagning 1 Eva Piscator 1 linser 1 maktutövning 1 psykosvård 1 Mikael Birge 1 Hot och våld 1 SöS 1 Anders Lundberg 1 Allmäntjänstgöring 1 etik 1 medicinskt ansvarig 1 Tjänstepension 1 svpol 1 Snappspår 1 Tandläkarförbundet 1 socioekonomi 1 Debattartiklar 1 Liberalerna 1 vinst i välfärd 1 Yvonne Dellmark 1 statlig utredning 1 Malmö 1 nya behandlingsmetoder 1 Olivia Wigzell 1 IVO 1 ögonläkare 1 distriktssköterskor 1 Torbjörn Sjöström 1 Resursbrist 1 Erika Ullberg 1 Märit Halmin 1 sexuella kränkningar 1 debatt 1 Yttrandefrihet 1 medicin 1 Henrik Fritzon 1 AT-rankning 1 ny läkarutbildning 1 våp 1 högspecialiserad vård 1 Anders Henriksson 1 Peter Carpelan 1 Gunilla Hult Backlund 1 SVTNyheter 1 Sjukhusläkarna 1 Fredrik Lennartsson 1 religiös tillhörighet 1 Handledarpris 1 mingel 1 Lena Catry 1 Karin Båthelson 1 Elin Isaksson 1 kompetens 1 Dalarna 1 saco 1 Linn Brandström 1 vårdensledarskap 1 kollektivavtal 1 fackförbund 1 Lars Rocksén 1 Jan von Zwigbergk 1 bakjour 1 patientansvarigläkare 1 barn 1 Psykiatri 1 chefsuppdrag 1 chefskapivården 1 nationellprimärvårdsreform 1 näravård 1 viktigastevårdfrågan 1 almedaeln2017 1 vårdmingel 1 jämlikvård 1 jämlikhälsa 1 färrevårdskador 1 EU 1 Läkarförbundet Student 1 Alexander Tejera 1 kvinnliga läkarstudenter 1 våld 1 Sveriges ögonläkarförening 1 brist på läkare 1 vinst i vård 1 vinst vård 1 budget2017 1 Hotochvåld 1 nära vård 1 Världsläkarorganisationen 1 specialister allmänmedicin 1 Gunnar Eckerdahl 1 life science 1 #utantystandsplikt 1 arbetsgivares ansvar 1 säkerhet 1 specialist allmänmedcin 1 alkohol 1 makt 1 Läkemedelslistan 1 specialist allmänmedicin 1 idrott 1 Valeria Castro 1 SofiaRydgrenStale 1 almedalen2018 1 Distriktsläkarföreningen 1 privatpraktiserande läkare 1 kontaktlinser 1 Hälsocentraler 1 Moderaterna Region Skåne 1 Socialdemokraterna Region Skåne 1 Adel Abu Hamdeh 1 Liberalerna Stockholms läns landsting 1 Socialdemokraterna Stockholms läns landsting 1 Egen vårdansvarig 1 namngiven 1 fast husläkare. Fastläkaren har helhetsansvaret för sin patient och fungerar som en samordnare i vården 1 undersköterskor och vårdbiträden för att kunna hålla vårdplatserna öppna. Men åter till primärvården. I Stockholms läns landsting har vi på liberalt initiativ beslutat om målet att erbjuda fast husläkare till alla 1 Debattduell 1 ST-tjänster 1 nya forskningsrön 1 glasögon 1 läkarförbundet i almedalen 1 egenvård 1 digitalisering 1 diagnos 1 Daniel Svedin 1 Falun 1 etnicitet 1 hot 1 Arbetsförmedlingen 1 suivcidprevention 1 Tonåringar 1 moral 1 sjukskrivning 1 Vårdcentraler 1 politiker 1 förlossningsvård 1 Utredning 1 god arbetsmiljö 1 Region Skåne 1 villkor 1 karies 1 facket 1 Mats Johansson 1 socialdepartementet 1 sexuella trakasserier 1 patientinflytande 1 Elevhälsa 1 expressen 1 Anders Dahlqvist 1 forskarutbildning 1 Karolinska Institutet 1 Kommunal 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Regeringen tar inte fortbildningsfrågan på allvar

Regeringen tar inte fortbildningsfrågan på allvar

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2019 11:05 CET

– Strategin och dess målsättningar är viktiga. Vi lyfte flera av dem i vårt inspel till den, exempelvis att det ska finnas goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete och forskning, att fler kliniska studier behövs samt stärkt tvärsektoriell forskning. Men vi saknar konkreta förslag om fortbildning och livslångt lärande säger Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Sveriges läkarförbund.

Läkarförbundet välkomnar ny forskning om effekten av digitalisering

Läkarförbundet välkomnar ny forskning om effekten av digitalisering

Nyheter   •   Dec 13, 2019 09:06 CET

– Det är välkommet med forskning på området. Digitaliseringen har en stor potential att både höja kvaliteten i och underlätta arbetet. Avgörande är dock att de digitala systemen stödjer medarbetare och patienter i deras vardag så att vi får en bra utveckling av hälso- och sjukvården, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

​Ny överenskommelse för omställning i välfärden

​Ny överenskommelse för omställning i välfärden

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 13:21 CET

− Vi har exempelvis länge drivit frågan om fortbildning för läkare genom hela karriären, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och Regioner SKR, Sobona och övriga fackförbund inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020

Varslen påverkar patientsäkerheten

Varslen påverkar patientsäkerheten

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2019 11:17 CET

Varsel på Danderyd Sjukhus och Södersjukhuset. Johan Styrud, ordförande Stockholms läkarförening kommenterar.

​Läkarförbundets nya styrelse är här

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2019 11:05 CET

Karin Båtelson omvaldes som förste vice ordförande i Läkarförbundets styrelse. Johan Styrud och Sven Söderberg omvaldes som ledamöter och fem nya namn tog plats i styrelsen. Nya förbundsstyrelsen valdes vid Läkarförbundets fullmäktige 20–21 november. Alla ledamöter valdes enligt valberedningens förslag.

​En av tre läkare utsatt för hot och våld

​En av tre läkare utsatt för hot och våld

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2019 07:15 CET

Idag ska riksdagen diskutera våldet inne på sjukhusen. I en ny enkät, där 2 300 läkare har svarat, kan vi samtidigt visa att att närmare en av tre läkare utsatts för hot eller våld det senaste året. Här är Läkarförbundets krav.

​Oacceptabelt att Karolinska varslar 250 läkare

​Oacceptabelt att Karolinska varslar 250 läkare

Nyheter   •   Nov 06, 2019 16:41 CET

– Det här är förfärligt. Varslet betyder att vi kommer att tappa kompetens och det kommer att märkas i decennier framåt, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, Johan Styrud ordförande Stockholms läkarförening och Yvonne Dellmark, ordförande Karolinskas läkarförening.

Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen

Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2019 21:00 CEST

– Sveriges läkare har fått nog. Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen för överträdelse av Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD). Anledningen är att Sverige inte uppfyller de krav som ställs på medlemsstaterna om fortbildning för läkare, säger Heidi Stensmyren ordförande och Sofia Rydgren Stale andre vice ordförande Sveriges läkarförbund.

​Befolkningen vill ha listning på fast läkare

​Befolkningen vill ha listning på fast läkare

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2019 11:41 CEST

Sveriges läkarförbund har låtit Novus undersöka svenska folkets uppfattning om fast läkare. – Undersökningen visar att befolkningen vill träffa samma läkare när de besöker primärvården. Det enda sättet som garanterar detta är att befolkningen listar sig hos en fast namngiven läkare med listningstak i primärvården, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund.

​Stiernstedts förslag förändrar ingenting

​Stiernstedts förslag förändrar ingenting

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2019 11:41 CEST

Det är listning på läkare som garanterar hela befolkningen en fast läkare. Göran Stiernstedts slutbetänkande för mer jämlik vård, som i dag överlämnas till socialminister Lena Hallengren, ett slag i tomma luften – Det kan synas vara en hårfin skillnad mellan att lista på ”utförare”, som Stiernstedt vill, eller att lista på läkare. Men det är en avgrund mellan dessa båda sätt, Heidi Stensmyren.

Ny rapport: Läkare vill se läkare som chefer

Ny rapport: Läkare vill se läkare som chefer

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2019 09:48 CEST

Läkare vill gärna bli chefer, men de anger att arbetsbördan är orimlig, att lönen inte motsvarar insatsen och att de saknar verktyg för ekonomi, personalansvar och organisationsutveckling. Viljan att bli chef minskar dessutom med stigande ålder. – I vår nya rapport framgår det också att nästan alla läkare helst vill ha en läkare som sin egen chef, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.

​Rätt steg åt rätt håll - välkommet förslag om att utreda större statligt ansvar för vården

​Rätt steg åt rätt håll - välkommet förslag om att utreda större statligt ansvar för vården

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2019 12:29 CEST

Moderaterna föreslår att det utreds om staten ska ta över delar av ansvaret för hälso- och sjukvården för att få ökad jämlik vård. Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund kommenterar förslaget.

​Var är väljarnas viktigaste fråga i budgeten?

​Var är väljarnas viktigaste fråga i budgeten?

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 11:39 CEST

För ett par dagar sedan visade Novus att sjukvården fortfarande är väljarnas viktigaste fråga. I regeringens nya budget saknas dock satsningar på specialistläkare där bristerna är skriande. - Vi hade gärna sett den statliga satsning på 1 250 ST-tjänster i allmänmedicin som en tidigare statlig utredning föreslagit, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

​Framgång för Läkarförbundet

​Framgång för Läkarförbundet

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2019 15:57 CEST

- Regeringsförklaringen är en framgång för Läkarförbundets arbete för en nationell primärvårdsreform, säger Heidi Stensmyren ordförande Läkarförbundet i en kommentar till regeringsförklaringen.

Vårdmomsen får inte fortsätta drabba privatpraktiserande läkare

Vårdmomsen får inte fortsätta drabba privatpraktiserande läkare

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2019 18:38 CEST

​- Vårdmomsen slår hårt mot olika privata vårdgivares verksamhet. Därför är det mycket välkommet att Centerpartiet och Liberalerna nu har kommit överens med regeringen om att avsätta pengar i den kommande budgeten för att lindra effekterna av vårdmomsen, säger Heidi Stensmyren ordförande i Sveriges läkarförbund

Stramare nationell styrning krävs för att lösa kompetensförsörjningen i vården

Stramare nationell styrning krävs för att lösa kompetensförsörjningen i vården

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2019 10:13 CEST

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har lämnat sin slutrapport om framtidens vårdkompetens till regeringen. - Vi ser det som ytterst angeläget att få till stånd en stramare nationell styrning för att lösa kompetensförsörjningen, framförallt av färdiga specialistläkare, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Hur skapar vi en samordnad psykosvård som ger förutsättningar för återhämtning?

Hur skapar vi en samordnad psykosvård som ger förutsättningar för återhämtning?

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 07:30 CEST

​Den som drabbas av psykos behöver tidigt få medicinska, psykologiska och sociala insatser för att kunna återhämta sig, men stödet som finns är ofta svårt att överblicka. Hur ska psykiatri, socialtjänst, arbetsförmedling och fler aktörer samverka så att Socialstyrelsens riktlinjer förverkligas? Läkarförbundet i samarbete med Natur & Kultur Välkommen 3 juli, kl. 09.50, Slottsterrassen 6, Visby

Fetma och karies ökar bland barn i socioekonomiskt svaga områden – hur ändrar vi på det?

Fetma och karies ökar bland barn i socioekonomiskt svaga områden – hur ändrar vi på det?

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 08:00 CEST

Flera forskningsrapporter de senaste åren har visat på en ökning av karies och fetma bland barn i utsatta områden, vilket kan ge flera konsekvenser som nedsatt fysisk kondition, svårigheter att hänga med i skolan och leda till flera allvarliga följdsjukdomar. Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges läkarförbund arrangerar paneldebatt kring frågor som – varför ökar karies och fetma bland barn?

Var god vänta? Vad händer med primärvårdsreformen?

Var god vänta? Vad händer med primärvårdsreformen?

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 08:00 CEST

Problem som grundar sig i en underdimensionerad primärvård. Parterna bakom januariavtalet är överens om att genomföra en nationell primärvårdsreform. Var i processen befinner vi oss. Hur kommer den att se ut? Välkommen, seminarium 2 juli, kl 11.00 på Slottsterrassen 6 i Visby. Var god vänta? Vad händer med primärvårdsreformen? Svensk hälso- och sjukvård brister i kontinuitet och tillgänglighet.

Varmt välkommen till Läkarförbundet i Almedalen 2019

Varmt välkommen till Läkarförbundet i Almedalen 2019

Nyheter   •   Jun 24, 2019 08:58 CEST

Vårddebatten gick het under valåret och vården rankas fortfarande som den viktigaste politiska sakfrågan av svenska folket. I Läkartidningens tält under Almedalsveckan kommer vi att diskutera hur vi går från politiska utfästelser under valrörelse till konkreta lösningar som stärker hälso- och sjukvården.