Pressmeddelande -

Vi välkomnar Socialdemokraternas utspel tre miljarder till vården

Socialdemokraterna presenterar idag idén till en generalplan för vården för att minska vårdköerna. Den ska skapas i samverkan mellan professionerna, fackförbunden, stat och landsting. Personalen ska få bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. Patienterna ska få vård efter behov.

Arbetsnamnet är ”Vård i tid”.

1. Vårdens personalförsörjning

2. Utveckla vården runt varje enskild patient. Vårdkedjorna ska fungera och alla ska ha en fast läkare som har det övergripande ansvaret för patientens vård.

3. Mer fokus på dem med störst behov, exempelvis multisjuka äldre. De ska ha effektiva lösningar.

Socialdemokraterna vill se både fler specialistläkare och fler specialistsjuksköterskor, vilket betyder fler utbildningsplatser och förbättrade arbetsvillkor så att personalen stannar kvar.

- Vi välkomnar satsningen. För att få till en reell förändring är det nödvändigt att satsningen görs i dialog med professionerna, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

- Det är bra att Socialdemokraterna vill att patienter ska ha rätten till en fast läkare och att den fasta läkaren ska ha det övergripande ansvaret, fortsätter hon. En viktig del i detta är att patienter får välja att lista sig på en läkare.

Heidi Stensmyren vill också se vårdplatser dimensionerade utifrån befolkningens behov.

- Idag har vi inte alltid möjlighet att ge patienter som skulle behöva det en vårdplats. Planerade operationer ställs ofta in. Det skapar etisk stress hos personalen och är oacceptabelt för patienterna som behöver vård.

- För att lösa köerna måste vårdplatsbristen lösas, fortsätter hon. Sverige behöver dessutom en nationell primärvårdsreform för en jämlik hälsa i hela landet.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Hälso-, sjukvård

Kategorier

 • heidi stensmyren
 • primärvård
 • vårdplatser
 • sveriges läkarförbund
 • fast läkare
 • listning på läkare
 • arbetsmiljö
 • arbetsvillkor
 • vården
 • vårdköer
 • läkare
 • specialistläkare

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi samlar över 50 000 läkare. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Kontakter

Läkarförbundet Pressjour

Presskontakt 08-790 33 32

Victor Harju

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 73 904 96 29

Cecilia Sandahl

Presskontakt Presschef Press och opinion 073-673 85 37