Pressmeddelande -

Kör motorcykel som om du älskar livet!

Ett säkert vårtecken är att motorcyklarna kommer ut på vägarna, fler och fler för varje år dessutom. Förra sommarens olycksstatistik såg bättre ut än tidigare år. Det är en trend som Sveriges MotorCyklister, SMC, vill se en fortsättning på. Därför lämnar SMC de viktigaste råden för att överleva på vägarna, bland annat att sänka farten. Råden har samlats in av motorcyklisterna själva på olika forum.

- Använd heltäckande skyddskläder och godkänd hjälm. Komplettera med ryggskydd.
Skyddskläder i skrikiga färger syns bättre än svarta. Vill du sticka ut, kör med varselväst. Ta inte för givet att du syns ändå.

- Sköt om din motorcykel under vintern, byt däck, kolla bromsar och belysning. Kör alltid med minst halvljus!

- Kör aldrig påverkad av alkohol eller droger. Låna inte ut hojen till en full kompis. Det är självklarhet för de flesta, men tyvärr är 20 % av de motorcyklister som dör i trafiken påverkade.

- Håll avståndet till andra trafikanter och skapa egna utrymmen. Kör mitt i din vägbana, det är tillåtet att ta plats och du syns bättre. Gena aldrig över i motsatt körbana. Ha handlingsberedskap - om något oväntat händer ska du kunna stanna inom siktsträckan.

- Utgå från att ingen ser dig och kör utifrån det. Lita inte på någon annan i trafiken än dig själv. Du själv är den viktigaste faktorn för din överlevnad!

- Kör aldrig om i en korsning eller vid en anslutande väg. Bilar kan svänga ut eller göra vänstersväng. De flesta dödsolyckor med andra trafikanter sker i korsningar.

- Hastigheten har en avgörande betydelse och majoriteten av dödsolyckor beror på den höga farten. Ju snabbare du kör, desto längre blir din reaktions- och bromssträcka. Anpassa fart och körstil efter vägmiljö, övrig trafik och gällande hastighet. En motorcyklist har inte råd att chansa!

- Kör aldrig över din förmåga och fall inte för grupptrycket när du är ute med dina hojkompisar. Det viktigaste är att komma fram, inte att vara först.

- Djupstudier visar att MC-förare förolyckats på grund av att de inte kan bromsa. 70 % av dödsolyckorna sker i ytterkurvor. Träna själv men gå också en kurs och lär dig bromsa och köra på kurviga vägar på ett effektivt och säkert sätt. En bonus är att det blir roligare att köra motorcykel.

- Visa hänsyn! I trafiken spelar alla i samma lag där ingen vill dödas eller skadas.

Mer information: Jesper Christensen, 070-557 75 00

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för alla motorcyklister som åker på landsväg. SMC har omkring 65 000 medlemmar. SMCs viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Ämnen

  • Motorer, bilar, motorcyklar