Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet

Tid 31 Maj 2005 11:00 – 11:00

Plats Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11.

Förutsättningarna är goda att det finansiella systemet ska klara av eventuella störningar. De svenska storbankernas förmåga att klara av oväntade förluster bedöms vara fortsatt stark under de kommande ett till två åren. Detta skriver Riksbanken i sin stabilitetsrapport som publiceras idag. Bankernas lönsamhet har förbättrats främst till följd av ökad omsättning på aktiemarknaden, växande utlåning och låga kreditförluster. I stabilitetsrapporten uppmärksammar emellertid Riksbanken två inslag i utvecklingen som inte förefaller hållbara på sikt. Ett sådant är att priserna på den kommersiella fastighetsmarknaden i dagsläget baseras på förväntningar om att hyrorna ska utvecklas starkare än idag. Om dessa förväntningar inte infrias kan det leda till prisfall och såväl betalningsproblem hos fastighetsförvaltningsföretagen som minskade värden på säkerheter för tagna lån. Ett annat inslag är den snabba ökningstakten i huspriser och hushållens skuldsättning. Även om hushållen förefaller kunna betala sina lån är en situation där skulder och huspriser ökar med i genomsnitt 10 procent per år inte hållbar på sikt. Riksbankens beräkningar tyder på att husprisökningarna och skuldsättningen kommer att mattas de kommande åren, om räntorna utvecklas i enlighet med marknadsaktörernas förväntningar. En pressträff med vice riksbankschef Lars Nyberg, Martin Andersson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet samt Mattias Persson, biträdande avdelningschef, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs. Rapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats, eller beställas per e-post: forradet@riksbank.se, fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 00 00. Den kan också hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Ämnen

  • Politik

Presskontakt

Ann-Lena Mikiver

Presskontakt Head of Communication +46 8 787 02 05

Relaterat innehåll