Pressmeddelande -

Betalningsbalansen, första kvartalet 2006

Bytesbalansen visade ett överskott på 58,3 miljarder kronor första kvartalet 2006, vilket är 16,6 miljarder kronor mer än under samma period 2005. Handelsbalansen gav det största överskottet med 46,3 miljarder. Också tjänstebalansen och faktorinkomsterna visade överskott med 14,7 respektive 4,6 miljarder, medan de löpande transfereringarna gav ett underskott på 7,3 miljarder. Jämfört med motsvarande kvartal ifjol visade samtliga ovan nämnda huvudposter förbättrade saldon. För det första kvartalet visade bytesbalansen på överskott gentemot EU-länderna med 9,1 miljarder kronor medan överskottet för länderna utanför EU uppgick till 49,2 miljarder kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbankens arbete handlar om att ge ut sedlar och mynt och se till att de behåller sitt värde över tiden. Det kallas för penningpolitik och målet är att hålla inflationen, den allmänna prisstegringen, låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.

Presskontakt

Ann-Lena Mikiver

Presskontakt Head of Communication +46 8 787 02 05