Pressmeddelande -

Fortsatta utflöden via portföljinvesteringar

Fortsatta utflöden via portföljinvesteringar Portföljinvesteringar med utlandet genererade nettoutflöden på 26,1 miljarder kronor under november och december. Handeln med räntebärande värdepapper resulterade i ett kapitalutflöde på 38,8 miljarder kronor medan aktiehandeln gav inflöden på 12,8 miljarder kronor. Utländska investerare placerade under perioden 62 miljarder kronor netto i valutadenominerade värdepapper emitterade av banker och bostadsinstitut. Samtidigt nettosålde de statspapper denominerade i svenska kronor för 63 miljarder kronor. Statsskuldväxlar nettosåldes under november och statsobligationer under december. Handeln med svenska aktier och fondandelar gav ett kapitalinflöde på 3,4 miljarder kronor. Köpintresset var störst för Ericsson och Nordea vilka nettoköptes för 5,1 respektive 4,3 miljarder kronor. Svenska placerares köpintresse för utländska värdepapper var blandat under årets två sista månader. Utländska aktier nettosåldes för drygt 9 miljarder kronor, samtidigt fortsatte nettoköpen av räntebärande värdepapper vilket genererade ett kapitalutflöde på knappt 30 miljarder kronor. Nettot av gränsöverskridande portföljinvesteringar för helåret 2006 gav upphov till kapitalutflöden på knappt 344 miljarder kronor. Till detta har bidragit att utländska investerare sålt svenska räntebärande värdepapper för 95 miljarder kronor. Samtidigt har svenska investerare visat stort intresse för såväl utländska aktier som räntebärande värdepapper, med nettoköp på sammanlagt 250 miljarder kronor. Härav nettoköptes utländska aktier för 145 miljarder. Det är värt att notera att detta belopp påverkas av ett antal större Camilla Hagman Falkler 08-787 02 56, camilla.hagman-falkler@riksbank.se Gunnar Blomberg 08-787 01 46, gunnar.blomberg@riksbank.se

Ämnen

  • Politik

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbankens arbete handlar om att ge ut sedlar och mynt och se till att de behåller sitt värde över tiden. Det kallas för penningpolitik och målet är att hålla inflationen, den allmänna prisstegringen, låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.

Presskontakt

Ann-Lena Mikiver

Presskontakt Head of Communication +46 8 787 02 05