Pressmeddelande -

Publicering och presentation av årets första finansiella stabilitetsrapport

Onsdag 31 maj publicerar Riksbanken årets första stabilitetsrapport. Stabilitetsrapporten finns att hämta från kl. 9.30 i Riksbankens huvudentré Brunkebergstorg 11. Rapporten kommer också att finnas tillgänglig, i pdf-format, på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, under rubriken Publicerat/Publikationer/Finansiell stabilitet. Den kan också beställas från Riksbanken via e-post forradet@riksbank.se, fax:08-787 05 26, telefon:08-787 00 00. En pressträff om stabilitetsrapporten kommer att hållas kl. 11.00 i Riksbanken. För deltagande krävs presskort. Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Ämnen

  • Politik

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbankens arbete handlar om att ge ut sedlar och mynt och se till att de behåller sitt värde över tiden. Det kallas för penningpolitik och målet är att hålla inflationen, den allmänna prisstegringen, låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.

Presskontakt

Ann-Lena Mikiver

Presskontakt Head of Communication +46 8 787 02 05

Relaterade event