Pressmeddelande -

Riksbanken ger ut riksbankscertifikat

Riksbanken har beslutat att emittera riksbankscertifkat med början tisdagen den 14 oktober. Certifikaten kommer att ha en löptid på sju dagar. Emissioner av nya certifikat kommer att ske varje tisdag tills vidare. Räntan på certifikaten kommer att vara fast och lika med reporäntan. "Det här är ett led i Riksbankens löpande åtgärder för att bidra till att underlätta den svenska finansiella marknadens funktionssätt" säger förste vice riksbankschef Irma Rosenberg.

Sedan den 6 oktober har Riksbanken lånat ut 166,5 miljarder kronor i form av lån med 3 och 6 månaders löptid. Dessa lån har syftat till att underlätta bankernas finansieringssituation. De likvida medel som Riksbanken på det här sättet har tillfört bankerna har skapat ett likviditetsöverskott inom banksystemet gentemot Riksbanken. Detta överskott har Riksbanken hittills lånat in från bankerna över natten.

Ett alternativt sätt för Riksbanken att dra in likviditetsöverskottet är att emittera riksbankscertifikat. Bankerna ges därmed möjlighet att placera i ett värdepapper med kort löptid som ges ut av Riksbanken. Emissionerna av riksbankscertifikat sker till reporäntan och kommer att ersätta den penningpolitiska repan.

Det är Riksbankens penningpolitiska motparter som kommer att ges möjlighet att delta i emissionerna av riksbankscertifikat.

Presstjänsten, tel. 08-787 0200

Ämnen

  • Politik

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbankens arbete handlar om att ge ut sedlar och mynt och se till att de behåller sitt värde över tiden. Det kallas för penningpolitik och målet är att hålla inflationen, den allmänna prisstegringen, låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.

Presskontakt

Ann-Lena Mikiver

Presskontakt Head of Communication +46 8 787 02 05