BUDGET 2020: Sveriges Allmännytta välkomnar pengar till investeringsstöd

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 08:22 CEST

I budgetpropositionen för 2020 tillskjuts nu mer pengar till investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande. - När byggandet nu har börjat minska kan investeringsstödet bidra till att hålla uppe nyproduktionen av hyresrätter med relativt lägre hyror, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta: Rimligt med krav på sociala kontrakt för att få investeringsstöd

Nyheter   •   Sep 17, 2019 08:51 CEST

Regeringen väntas föreslå nya villkor för investeringsstödet: minst 5 procent sociala kontrakt i nyproduktionen. – Vi är positiva till att den som ska få stödet förbinder sig att erbjuda kommunen att hyra en viss andel av lägenheterna i projektet, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Validering kan motverka oskäliga arbetsvillkor i utemiljöbranschen

Nyheter   •   Sep 13, 2019 09:31 CEST

Upphandlingsmyndigheten har lagt till utemiljöskötsel på sin lista över yrken där det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. – Med beställare som ställer tydligare kompetenskrav vid upphandling kan vi motverka oseriösa aktörer och oskäliga arbetsvillkor, säger Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännyttas representant i TCYK (Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté).

Pressinbjudan till årets viktigaste konferens om allmännyttan och social hållbarhet 18 september i Botkyrka

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2019 07:30 CEST

Sveriges Allmännytta och Botkyrkabyggen välkomnar dig till konferensen Hemma hos allmännyttan - en fullspäckad dag som vänder sig till dig som arbetar med och intresserar dig för just de där ingredienserna som skapar trygghet och trivsel, sammanför människor och bygger ett socialt hållbart samhälle.

Nej till IMD-krav – bostadsbranschen uppvaktade energiministern

Nyheter   •   Sep 11, 2019 14:00 CEST

Sveriges Allmännytta och andra företrädare för bostadsbranschen uppvaktade, på onsdagen 11 september, energiminister Anders Ygeman. Budskapet var att regeringen måste stå på sig gentemot EU-kommissionen i energieffektiviseringsfrågan – framför allt när det gäller individuell mätning och debitering av värme.

Bakgrunden till mötet är att EU-kommissionen inte är nöjd med hur Sverige har genomfört energieffektiviseringsdirektivet. Direktivet innehåller bestämmelser om att fastighetsägare måste installera utrustning för individuell mätning och debitering (IMD) av de boendes värmeanvändning i de fall det bedöms vara kostnadseffektivt, det vill säga ger ett resultat som väl motsvarar nedlagda kostnader.

”Aldrig kostnadseffektivt”

Karl Törnmarck, ansvarig för internationella frågor på Sveriges Allmännytta, påpekar att Boverket flera gånger har utrett frågan om och när IMD är kostnadseffektivt i Sverige – och konstaterat att så aldrig är fallet när det gäller befintliga flerbostadshus.

– Det beror bland annat på att vi i Sverige har en lång tradition av så kallad varmhyra, vilket ju innebär att kostnaden för värme ingår i hyran. Det ger fastighetsägarna starka motiv att genomföra energieffektiviseringsåtgärder, som till exempel värmeåtervinning i ventilationssystemen, tilläggsisolering av vindar eller byte av fönster, framhåller han.

Om EU-kommissionen anser att en medlemsstat inte har genomfört ett direktiv på korrekt sätt, kan den inleda ett så kallat överträdelseförfarande mot det landet. Detta har nu skett när det gäller energieffektiviseringsdirektivet, och infrastrukturdepartementet har därför utarbetat ett förslag till förordningsändringar som uppfyller EU-kommissionens önskemål.

”Dåligt för klimatet”

Men förslaget skulle innebära ett omfattande arbete för Sveriges fastighetsägare med att installera mätutrustning i varje lägenhet eller göra ”energieffektiviseringskalkyler” för varje enskild fastighet, konstaterar Sveriges Allmännytta.

– Det skulle innebära stora kostnader för fastighetsägarna, kostnader som ytterst drabbar hushållen. Dessutom vore det direkt dåligt för klimatet, eftersom energianvändningen riskerar att öka, säger Karl Törnmarck.

Han hänvisar till att flera fastighetsägare testat IMD av värme – och att erfarenheten visar att få hushåll sänker temperaturen, men desto fler höjer den. Därmed riskerar energianvändningen att öka i stället för att minska, vilket EU:s energieffektiviseringsdirektiv ytterst syftar till.

De organisationer som uppvaktade Anders Ygeman – Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, HSB och Riksbyggen – anser därför att regeringen ska dra tillbaka förslagen. I stället bör regeringen hålla fast vid sin nuvarande ståndpunkt och låta EU-domstolen pröva frågan. Där finns det goda chanser för Sverige att frias, menar organisationerna.

Här kan du läsa bostadsbranschens gemensamma debattartikel ”Nobba EU-kraven på våra bostäder”
på Svd Brännpunkt
: https://www.svd.se/nobba-eu-kraven-pa-vara-bostader

Sveriges Allmännytta och andra företrädare för bostadsbranschen uppvaktade, på onsdagen 11 september, energiminister Anders Ygeman. Budskapet var att regeringen måste stå på sig gentemot EU-kommissionen i energieffektiviseringsfrågan – framför allt när det gäller individuell mätning och debitering av värme.

Läs vidare »

Nu välkomnas de första associerade medlemmarna till Sveriges Allmännytta

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2019 07:59 CEST

​Nu är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Heimstaden Bostad AB och Tornet Bostadsproduktion AB associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta. Enligt ett enigt kongressbeslut i våras är det nu möjligt för fler företag som uppfyller vissa krav på samhällsansvar att bli medlemmar i Sveriges Allmännytta.

Nya stödregler leder till för stor andel smålägenheter

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2019 13:39 CEST

Sveriges Allmännytta välkomnar Finansdepartementets förslag att investeringsstöd ska kunna ges till bostäder även i områden där befolkningen inte växer. På många mindre orter finns behov av centralt belägna lägenheter som är moderna, lättskötta och tillgängliga för äldre. Däremot riktas kritik mot att stödet i storstadregionerna i huvudsak ska gå till smålägenheter.

Mölndal Energi och Öresundskraft är Klimatdialogens första medlemmar

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2019 09:09 CEST

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte beviljades Öresundskraft och Mölndal Energi som första fjärrvärmeföretag medlemskap i Klimatdialogen, som är ett tillägg till Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Vid styrelsens möte blev också Gotlands Energi, GEAB, ny medlem i Prisdialogen och styrelsen godkände dessutom 19 ansökningar om förlängt medlemskap för 2020.

Hyresnämndernas arbete moderniseras

Nyheter   •   Sep 03, 2019 17:00 CEST

Den 1 juli trädde nya regler som ska effektivisera arbetet i landets hyresnämnder i kraft. De nya reglerna innebär bland annat att hyres- och arrendenämnderna ska få använda modern teknik genom ljud- och bildupptagning för att dokumentera förhör – vilket också sparar tid och arbete om ärendet överklagas till hovrätten.

Snart går startskottet för de årliga hyresförhandlingarna

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2019 13:00 CEST

I dag publiceras Sveriges Allmännyttas vägledning inför förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling år 2020. För att motsvara den samhällsekonomiska utvecklingen vad gäller nyttjandevärdet av en bostad och för att uppnå kostnadstäckning, behöver den allmänna hyresnivån höjas med cirka 2,5–3,5 procent utifrån de nationella förutsättningarna.

Kommande evenemang 1 evenemang

18 Sep 09:30

Pressinbjudan till årets viktigaste konferens om allmännyttan och social hållbarhet 18 september i Botkyrka

2019-09-18 - 2019-09-11
Hangaren Subtopia, Albyvägen 38 i Botkyrka Hitta hit

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • Kontakperson och operativt ansvarig för Sveriges Allmännyttas arbete i press och media
  • jomusegdfiahn.xbmoahrgffe@yhsvjuerevigtmesqyalbllmzqanernyxhttswa.tzseex
  • +46-8-406 55 25

Om Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga bostadsföretag.

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna över 850 000 bostäder. Vi bistår våra medlemmar så de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.