Gå direkt till innehåll
Kommunpolitiker kräver ökade anslag till sanering

Pressmeddelande -

Kommunpolitiker kräver ökade anslag till sanering

En majoritet av Sveriges kommunstyrelseordföranden vill att det statliga anslaget till sanering av förorenad mark höjs. Det visar en ny undersökning av tidningen På Väg som kommer ut i dagarna.

Under våren har På Väg via mejl frågat Sveriges 290 kommunstyrelseordföranden om de anser att det statliga anslaget till sanering av förorenad mark behöver höjas.

187 valde att svara på enkäten, det vill säga cirka 65 procent.

Av de som deltog i undersökningen uppgav 65 procent att de anser att anslagen bör höjas, 5 procent att de inte tyckte det och 30 procent att de inte visste.

Bland de kvinnliga kommunstyrelseordförandena var det 72 procent som ansåg att det statliga anslaget bör höjas. Motsvarande andel bland de manliga var 63 procent.

Mest tveksamma till att höja det statliga anslaget till sanering av förorenad mark tycks de kommunstyrelseordföranden som representerar något av allianspartierna (M, FP, KD och C) vara.

Av de som deltog i undersökningen uppgav 48 procent av dessa att de ville höja anslaget. Bland deras socialdemokratiska och vänsterpartistiska kolleger var andelen 83 procent.

På frågan om ”det finns det förorenad mark i din kommun som behöver saneras” svarade 76 procent av kommunstyrelseordförandena ja, 7 procent nej och 17 procent att de inte visste.

Grundprincipen är att det i första hand är det den som har smutsat ner som ska betala när ett område behöver åtgärdas. I vissa fall kan det vara fastighetsägaren och ibland kan ansvaret delas.

– Det är glädjande att en så stor majoritet av kommunpolitikerna ser värdet av att sanera mark så att den kan användas utan fara för hälsan, säger Charlotte Sandström, kommunikationschef på Svevia.

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Sandström, kommunikationschef, tel. 070-577 37 18

Relaterade länkar

Ämnen


Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 400 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7,1 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Presskontakt

Emma Wistrand

Emma Wistrand

Presskontakt Chef PR och internkommunikation Presskontakt pressmeddelande 070-216 24 73
Sofia Eriksson

Sofia Eriksson

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Kommunikations- och marknadsfrågor 08-764 23 79
Annika Enström

Annika Enström

Presskontakt Presskontakt pressmeddelanden 090-17 26 68

Relaterat innehåll

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 1900 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 8,9 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi bygger och sköter om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg, dygnet runt, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.