Gå direkt till innehåll
Ny kaj och brygga på Vrångö

Pressmeddelande -

Ny kaj och brygga på Vrångö

Svevia har fått i uppdrag att restaurera hamnen på Vrångö, i Göteborgs södra skärgård. Uppdraget är värt 20,3 miljoner kronor.

Den befintliga hamnen på Vrångö byggdes 2004. Under de senaste åtta åren har den påverkats hårt av den marina miljön som nött sönder befintliga stålkonstruktioner.

Kajen är spontat med en överliggare av plåt och ska delvis rivas. Den överliggande plåten ska ersättas med en 140 meter lång krönbalk som gjuts i betong. Gjutningen kommer delvis att ske under vattennivån.

Hamnens brygga ska rivas och ersättas med en likadan brygga. På bryggan finns sjöbodar som lyfts med domkraft och lanseras i land. När den nybyggda bryggan är på plats lanseras sjöbodarna tillbaka.

– Det låter kanske krångligt, men som jag ser det är vädret den största utmaningen i det här projektet. Vrångö ligger i den yttersta skärgården med öppet hav mot Atlanten i väster, säger Håkan Lysell, platschef.

Uppdragsgivare är Göteborgs Stad, Fastighetskontoret. Projektet som startade den 1 oktober ska vara klart under våren 2013

För mer information, kontakta:
Håkan Lysell, Svevia, tfn; 070-651 89 05

Ämnen


Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Presskontakt

Emma Wistrand

Emma Wistrand

Presskontakt Chef PR och internkommunikation Presskontakt pressmeddelande 070-216 24 73
Sofia Eriksson

Sofia Eriksson

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Kommunikations- och marknadsfrågor 08-764 23 79
Annika Enström

Annika Enström

Presskontakt Presskontakt pressmeddelanden 090-17 26 68

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 1900 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 8,9 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi bygger och sköter om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg, dygnet runt, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.