Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Provisorisk gång- och cykelbro öppnad i Sundsvall

Bron är ännu ett steg i den komplicerade logistiken som det innebär att flytta en befintlig europaväg.
Gång- och cykelbron som är drygt 90 meter lång och väger 100 ton lyftes på plats för ungefär en månad sedan. Efter det har den fått belysning och man har satt upp träskivor på sidorna för extra säkerhet. Bron kommer att finnas kvar tills den riktiga bron över Medborgarplatsen är klar.

– Den kommer att plockas ner igen när hela projektet börjar bli klart 2014, säger Marcus Sjödin, platschef Svevia.

Att flytta en befintlig europaväg med 30 000 passerande fordon per dygn innebär komplicerad logistik.

– Nu när den provisoriska bron är på plats och öppen för gång- och cykeltrafikanter så vi kan stänga gångtunneln och påbörja arbetet med att bygga en tillfällig dragning av E4. Efter det kommer trafiken att ledas om så att vi kan börja bygga den nya sträckningen. 

Svevias uppdrag på E4 Sundsvall

Skönsberg:
Cirka en kilometer lång ombyggnad av E4

  • En cirkulationsplats
  • Två nya betongbroar samt rivning av en befintlig bro
  • Ombyggnaden av E4 betyder att vägens nivå kommer att sänkas med som mest sex meter. Längs sänkningen kommer en upp till 7 meter hög och 700 meter lång stödmur att byggas.

Skönsmon:

  • En kilometer ny E4
  • Två cirkulationsplatser med anslutningar till Björneborgsgatan, Oljehamnen samt till befintlig E4.
  • I entreprenaden ingår även stödmurar och spontning mot Ostkustbanans järnvägsspår

För mer information kontakta
Marcus Sjödin, platschef Svevia, 070-595 75 73
Sofia de Wall, projektinformatör, 0611-440 73

Ämnen

Taggar

Regioner


Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om Sveriges vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder, för att sopa, ploga och sköta om landets vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Presskontakt

Charlotte Sandström

Charlotte Sandström

Presskontakt Chef Kommunikation och varumärke Kommunikations- och marknadsfrågor 08-404 10 95

Relaterat material