Gå direkt till innehåll
Sveriges 210 mest förorenade områden

Pressmeddelande -

Sveriges 210 mest förorenade områden

Det finns cirka 1 300 områden i Sverige som är så kraftigt förorenade att de kan innebära mycket stor risk för människors hälsa eller för miljön. I senaste numret av Svevias tidning På Väg som utkommer i dagarna publiceras en lista över vilka områden som är mest prioriterade att åtgärda enligt länsstyrelsernas bedömningar. 

Enligt Naturvårdsverket är cirka 80 000 områden i Sverige misstänkt eller konstaterat förorenade av tungmetaller och andra föroreningar. Men endast var fjärde område har riskklassats, vilket innebär att många är högriskområden utan att allmänheten vet om det. Enligt länsstyrelsernas bedömning är det troligt att cirka 1 300 områden finns i den högsta riskklassen.

På Svevias tidning På Vägs nyhetssajt (www.pavag.nu) publiceras 210 av Sveriges mest förorenade områden. Det är objekt som toppar länsstyrelsernas prioriteringslistor.

Samtliga 210 områden presenteras i rapporten ”Sveriges dolda miljöbomber”. På listan finns bland annat Falu Gruva i Falun, Orrefors glasbruk i Nybro, Impregneringsverket i Hultsfred och Vinterviken i Stockholm.

Idag är det statliga anslaget till sanering av förorenade områden 394 miljoner kronor vilket kan jämföras med 450 miljoner kronor 2012 och 503 miljoner kronor 2011. Det är inte tillräckligt enligt Marie Eriksson, chef för marksaneringen inom Svevia. Hon menar att det inte bara krävs mer pengar för den här typen av sanering. Även takten måste öka.

– I dag kan de ta mellan tio och 20 år från ett larm tills att ett förorenat område saneras, vilket inte är rimligt, säger Marie Eriksson.

Grundprincipen är att det i första hand är den som har förorenat ett område som också ska stå för saneringen. Problemet är bara att det på många platser inte finns någon att ställa till svars. När det gäller förorenade men attraktiva områden, till exempel vid kusterna eller storstäderna, finns det ofta privata intressenter som är villiga att betala för saneringen. Annorlunda är det i områden som inte är lika kommersiellt intressanta. Då återstår ofta bara staten.

 

För ytterligare information kontakta:
Marie Eriksson, chef för marksanering på Svevia, tfn 070-373 74 13

Relaterade länkar

Ämnen


Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 400 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7,1 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Presskontakt

Emma Wistrand

Emma Wistrand

Presskontakt Chef PR och internkommunikation Presskontakt pressmeddelande 070-216 24 73
Sofia Eriksson

Sofia Eriksson

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Kommunikations- och marknadsfrågor 08-764 23 79
Annika Enström

Annika Enström

Presskontakt Presskontakt pressmeddelanden 090-17 26 68

Relaterat innehåll

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 1900 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 8,9 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi bygger och sköter om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg, dygnet runt, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.