Gå direkt till innehåll
Svevia testar en asfalt med lägre klimatpåverkan på en vägsträcka utanför Gnesta. Foto: Markus Marcetic
Svevia testar en asfalt med lägre klimatpåverkan på en vägsträcka utanför Gnesta. Foto: Markus Marcetic

Pressmeddelande -

​Svevia lägger asfalt med lägre klimatpåverkan

Svevia har i samarbete med Stora Enso tagit fram en klimatanpassad asfalt där trädens naturliga bindemedel, lignin, ersätter en del av det oljebaserade bindemedlet. Nu testas asfalten ute på vägen.

På uppdrag av Trafikverket utför Svevia ett beläggningsarbete på väg 224 mellan Sandbrink och Gnesta. På ett par hundra meter av den totalt 15 kilometer långa sträckan har Svevia valt att testa en klimatanpassad asfalt, där bitumen ersätts med lignin.

– Asfalt består av sten och bitumen, som är en produkt som framställs av råolja. Kan vi hitta något som kan ersätta bitumen som bindemedel i asfaltmassan skulle vår negativa klimatpåverkan kunna sänkas dramatiskt, säger Mattias Andersson som är produktspecialist inom asfalt på Svevia.

Han berättar att Svevia har sett över den del av livscykeln som omfattar processen från råmaterial till utlagd väg. Asfaltfabrikerna har konverterats från fossil eldningsolja till bioolja och använder förnybar el. Samtidigt pågår en omställning till eldrift i täkterna.

En nöt som är kvar för branschen att knäcka är om bindemedlet bitumen, kan ersättas med något annat. Försök att helt ersätta bitumen har gjorts, men än har ingen lyckats.

– I Holland har man blandat lignin i asfalt sedan 2015, och använder det i sin produktion. Men även där har man bara lyckats att i begränsad mängd ersätta bitumen.

Lignin är ett samlingsnamn för en polymer som ingår i växters cellväggar och som ger virket dess styvhet och mekaniska styrka.

Mattias Andersson menar att det är de egenskaperna som gör det intressant för asfalttillverkning och tillägger att:

– Alla aktörer i vägbranschen behöver ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling. Vi försöker hela tiden hitta lösningar som gör att vi kan minska vår negativa klimatpåverkan. På Svevias laboratorium har vi testat olika varianter av bland annat lignin, och när vi presenterade ett alternativ som vi trodde på tvekade inte Trafikverket att låta oss testa det på en sträcka.

Försöket som utfördes under onsdagen har gett mersmak.

– Ytan ser bra och homogen ut, det blir spännande att se vad som händer med asfalten på sträckan när vintern med snöröjning, och vårens tjällossning gjort sitt. Jag tror att den kommer klara påfrestningarna och att vi är något riktigt bra på spåret, säger Mattias Andersson.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Andersson, tfn; 090 – 17 26 38

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 1900 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 8,2 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi bygger och sköter om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg, dygnet runt, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.

Kontakter

Emma Wistrand

Emma Wistrand

Presskontakt Varumärkeschef Presskontakt pressmeddelande 070-216 24 73
Sofia Eriksson

Sofia Eriksson

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Kommunikations- och marknadsfrågor 08-764 23 79
Annika Enström

Annika Enström

Presskontakt Presskontakt pressmeddelanden 090-17 26 68

Relaterat innehåll

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Vi är grunden i svensk infrastruktur
Svevia är specialist på att bygga och underhålla vägar, broar, hamnar och annan infrastruktur. Vi banar väg för nya stadsdelar, järnvägar, industri- och energianläggningar. Svevia är igång dygnet runt: vi sopar, plogar och sköter om vägar, gator, torg och tar hand om det gröna runtomkring.
Vi lägger grunden som ger rörlighet och plats åt människor, varor och tjänster. En grund som får stad och land att fungera. En nytta för hela samhället. Alltid med så stor hänsyn som möjligt till människor och miljö.
2022 omsatte Svevia 11,3 miljarder kronor och våra 2 200 medarbetare finns på 100 platser i Sverige. Under senare år har vi även vuxit oss starkare som vägentreprenör i Norge.