Gå direkt till innehåll
Svevias delårsrapport, januari-mars 2013

Pressmeddelande -

Svevias delårsrapport, januari-mars 2013

Vd Torbjörn Torell kommenterar periodens resultat: 

Resultatet för första kvartalet 2013 har förbättrats jämfört med samma period föregående år samtidigt som orderingången har ökat. Mycket glädjande är att vi, i tuff konkurrens, lyckats öka vår marknadsandel av Trafikverkets driftområden. Även i Norge ökar vi vår marknadsandel med ytterligare två driftområden vunna under första kvartalet.

Rörelseresultatet, som säsongsmässigt är svagt under första kvartalet, förbättrades och uppgick till -47 (-111) MSEK. Det bättre resultatet hänför sig i huvudsak till ett förbättrat resultat för division Anläggning tillsammans med sänkta administrativa kostnader.  

Ett omfattande program av åtgärder för att höja lönsamheten sattes igång under förra året och ger nu successivt effekt. Under kvartalet har ett omfattande utbildningsprogram rullats ut med syfte att öka kompetensen i såväl projektstyrning som entreprenadjuridik. Koncernledningen har stärkts genom att nya medarbetare rekryterats under såväl 2012 som under första kvartalet 2013. Under första kvartalet tillträdde Anders Gustafsson som chef för division Beläggning. Vi ser goda förutsättningar för att utveckla vår beläggningsaffär de närmaste åren. Under första kvartalet tillträdde också Anders Elfner som vVD med fokus på långsiktig tillväxt. Anders Elfner är också tillförordnad chef för division Anläggning. Vi har fortfarande ett antal stora utmaningar inom anläggningsverksamheten men ser samtidigt att vårt utvecklingsprogram ger effekt. Detta tillsammans med det omfattande åtgärdsprogram som genomförs, och med den starka efterfrågan som beräknas komma de närmaste åren, gör att vi ser positivt på anläggningsverksamhetens utveckling framöver.

Delårsrapport, januari-mars 2013

  • Orderingången ökade med 20 % och uppgick till 1 277 MSEK (1 067)
  • Nettoomsättningen minskade med 1 % till 1 388 MSEK (1 404)
  • Rörelseresultatet förbättrades med 64 MSEK till -47 MSEK (-111).
  • Resultatet efter skatt ökade med 46 MSEK och uppgick till -31 MSEK (-77)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,19)
  • Räntebärande medel ökade med 187 MSEK och uppgick till 1 128 MSEK (941)

För mer information, kontakta Åsa Neving, ekonomi- och finanschef, tfn 08-404 10 70

Relaterade länkar

Ämnen


Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 400 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7,1 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Presskontakt

Emma Wistrand

Emma Wistrand

Presskontakt Chef PR och internkommunikation Presskontakt pressmeddelande 070-216 24 73
Sofia Eriksson

Sofia Eriksson

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Kommunikations- och marknadsfrågor 08-764 23 79
Annika Enström

Annika Enström

Presskontakt Presskontakt pressmeddelanden 090-17 26 68

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 1900 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 8,9 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi bygger och sköter om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg, dygnet runt, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.