Gå direkt till innehåll
Svevia kommer att utföra ledningsomläggning genom Sundbyberg centrum inför breddningen av Mälarbanan. Foto: Markus Marcetic.
Svevia kommer att utföra ledningsomläggning genom Sundbyberg centrum inför breddningen av Mälarbanan. Foto: Markus Marcetic.

Pressmeddelande -

Utmanande ledningsarbeten på Mälarbanan

I den pågående utbyggnaden av Mälarbanan ska Svevia utföra ledningsomläggningar på sträckan mellan Huvudsta – Spånga. Uppdraget drivs i en utförandeentreprenad med hög samverkan. Trafikverket är uppdragsgivare och kontraktet uppskattas till ett värde av cirka 600-700 miljoner kronor.

För att öka kapaciteten på Mälarbanan ska sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll byggas ut från två spår till fyra.

Svevias entreprenad omfattar ledningsomläggningar samt kompletteringsåtgärder och nyanläggning av vägar, gång- och cykelvägar i anslutning till projektet.

– Den stora utmaningen i vårt uppdrag är att sträckningen sker rakt genom Sundbyberg centrum med lokaltrafik, tunnelbana, pendeltåg, godstransporter, tät biltrafik, cyklister, gående. Det är ett levande centrum med bostäder, affärer och företag. Allt det ska funka samtidigt som vi rent konkret ska utföra stora schaktarbeten för att kunna dra om alla ledningar som finns i marken; vatten och avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla, elektricitet, gas, opto, telekommunikation, trafiksignaler och belysning, säger Robert Lindfors, Svevia.

Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket i en utförandeentreprenad med hög samverkan. Kontraktet är initialt på tre år, men med möjlighet till ytterligare optionsår som gör att kontraktet som längst kan sträcka sig över åtta år.

– I ett så omfattande projekt med så många olika parametrar att ta hänsyn till är samverkan en förutsättning för att projektet ska kunna drivas så säkert och effektivt som möjligt för både beställare och entreprenör.

Påverkan på omkringliggande bebyggelse, på trafik och på tredje man ska vara minsta möjliga vilket ställer stora krav på samordning.

– Vår organisation har både den breda och den specialiserade kompetens som behövs för uppdraget vilket är en styrka. Vi har hela behovskedjan från grundläggning, vägbyggnad och asfaltering till en organisation som är specialiserade på att leda om trafik med bibehållen trafiksäkerhet.

Projektet startar i mars 2019.

För ytterligare information kontakta:

Robert Lindfors, regionchef, Svevia, tfn; 08 – 764 23 04

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2000 medarbetare finns på över 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Presskontakt

Emma Wistrand

Emma Wistrand

Presskontakt Chef PR och internkommunikation Presskontakt pressmeddelande 070-216 24 73
Sofia Eriksson

Sofia Eriksson

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Kommunikations- och marknadsfrågor 08-764 23 79
Annika Enström

Annika Enström

Presskontakt Presskontakt pressmeddelanden 090-17 26 68

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 1900 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 8,9 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi bygger och sköter om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg, dygnet runt, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.