SWEA Malmö arrangerar den årliga Sverigemiddagen i augusti 2015

Nyheter   •   Aug 11, 2015 15:46 CEST

Utlandsboende svenskar reser ofta hem till Sverige på semestern. Man vill träffa familj, vänner och låta barnen prata svenska och överhuvudtaget hålla kontakten med sitt hemland.
Då passar SWEA på att arrangera en Sverigemiddag någonstans i landet. Det är en av de fem sverigieavdelningarna (Malmö, Örestad, Göteborg, Västerås, Stockholm) som står värd och skapar ett trevligt program med möten, seminarier och nätverkande mellan svenskar som annars bor runt om i världen. I år, 2015, är det SWEA Malmö som arrangerar och det blir ett späckat program

Programmet innehåller mycket variation; Välkomstkväll på Ribersborgs Kallbadhus, kulturutställningen Den Dolda Kvinnomakten på Skarhults slott, Guidad cykeltur i Malmö, Lunch på  Malmö Live och dessutom ett seminarium på MINC på fredag morgon med titeln ”Hemvändarna – Landets största resurs för framtiden?”.

Men höjdpunkten i årets program är naturligtvis festligheterna kring utdelningen av SWEA Internationals stipendier och hedrandet av Årets Svenska Kvinna - Petra Wadström i Rådhushallen i Malmö på torsdag den 13/8 kl 16.30. Det är för hennes arbete med Solvatten som hon får den hedervärda utmärkelsen i år. 

Till detta arrangemang bjuds även andra vänner och gäster att närvara.

Sverigemiddagen brukar vara en energikick och ett avstamp för dem som sedan vänder åter till sina nuvarande hemländer ute i världen. 

SWEA Malmö står i år värd för årets Sverigemiddag och det blir ett späckat program där höjdpunkten i är festligheterna kring Årets Svenska Kvinna, Petra Wadström samt utdelningen av SWEA tre stipendier på 10.000 USD vardera.

Läs vidare »

SWEA delar ut stipendium på USD 10.000 (ca SEK 85.000) till pianisten Lana Anikina Suran

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2015 15:16 CEST

​Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna tilldelas pianisten Lana Anikina Suran på SWEA Internationals Sverigemiddag i Malmö Rådhus den 13 augusti. Lana Anikina Suran har sedan unga år lovordats för sin felfria teknik och sin karisma och anses vara en av de främsta pianisterna i sin generation. Hon har uppträtt i flera av de mest berömda konserthusen runt om i världen.

SWEA delar ut Interkulturellt Stipendium på USD 10.000 (ca. SEK 85.000) till Anna Lorentzon

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2015 15:07 CEST

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer går till Anna Lorentzon

I en alltmer internationaliserad värld är viljan att förstå och acceptera de värden som ligger i en kulturell mångfald nödvändig och kritisk. Kan undervisning i skolan som inkluderar och stöder internationella kontakter, utbildningsutbyten och praktik utomlands bidraga positivt till denna förståelse? Är individuella elever i yrkesförberedande program mindre benägna att deltaga i sådana internationella aktiviteter och i så fall hur motverkar man denna trend?

Anna Lorentzon tilldelas stipendiet för att genomföra en jämförande studie av personlighets- och identitetsutveckling hos gymnasieelever i yrkesutbildning i Sverige och Wales när dessa ungdomar ges tillfälle att deltaga i internationella aktiviteter i avsikt att stärka deras globala identitet och därmed öka deras förståelse och uppskattning av kulturell mångfald. Resultatet av denna studie skall förhoppningsvis informera och inspirera lärare att fördjupa undervisningen i interkulturella relationer.
Anna Lorenzen är förstelärare och adjunkt i svenska och franska vid Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan. Vid sidan av sitt heltidsarbete studerar Anna på en Masters i Barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst, Trollhättan.

SWEA (Swedish Women’s Educational Association) är ett ideellt nätverk med ca 7 500
svensktalande kvinnor i 74 avdelningar och 34 länder som medlemmar. SWEA är den största
Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. Dess främsta syfte är att sprida kunskap om svensk
kultur och tradition, bl.a. genom donationer och stipendier för ca 2 miljoner kronor per år. SWEA främjar
vänskap och personlig utveckling bland svenska kvinnor ute i världen och bistår svenskt näringsliv, när
deras anställda med familjer ska etablera sig i främmande länder. SWEA startades i Los Angeles 1979
av Agneta Nilsson.

Anna Lorentzon från Trollhättan tilldelas Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer. I en internationaliserad värld är viljan att förstå och acceptera de värden som ligger i en kulturell mångfald nödvändig. Kan undervisning i skolan som stöder internationella kontakter, utbildningsutbyten och praktik utomlands bidra positivt till denna förståelse?

Läs vidare »

Marta Stasiak-Gorna tilldelas SWEAs stipendium på USD 10.000 (ca SEK 85.000) för forskning i svenska språket

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2015 15:00 CEST

SWEAs Stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället tilldelas Marta Stasiak-Gorna påSWEA Internationals Sverigemiddag i Malmö Rådhus den 13 augusti

Marta Stasiak-Gorna pratar och skriver flytande svenska trots att hon växte upp i en liten stad i översta Schlesien.

Hon är nu doktorand och forskare vid Institutionen för svenska språket och litteraturen påJagellonska universitetet i Krakow. Jämsides med sina studier upprätthåller hon en adjunktstjänst i svenska vid samma universitet.

Marta Stasiak-Gorna avhandlingstema är Talspråk som en indikation påöversättarstil –en svensk-polsk studie. Marta studerar talspråksmarkörer i modern svensk prosa och undersöker hur de översätts till polska. Litterärt talspråk bör vid översättning anpassas till de normer och den status talspråk har i målspråket. Vid kartläggningen av de strategier som kommer till användning, analyserar Marta deras inbördes vikt.

Hennes forskning kommer att vara av stor betydelse både för översättarutbildningen och utvecklingen av undervisningen av svenska i Polen och för översättningsvetenskapen i sin helhet.

Kontakt: SWEA Internationals ordförande - Margaret Sikkens Ahlquist - E-post: president(at)swea.org

SWEA (Swedish Women’s Educational Association) är ett ideellt nätverk med ca 7 500
svensktalande kvinnor i 74 avdelningar och 34 länder som medlemmar. SWEA är den största
Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. Dess främsta syfte är att sprida kunskap om svensk kultur och tradition, bl.a. genom donationer och stipendier för ca 2 miljoner kronor per år. SWEA främjar vänskap och personlig utveckling bland svenska kvinnor ute i världen och bistår svenskt näringsliv, när deras anställda med familjer ska etablera sig i främmande länder. SWEA startades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson.

SWEAs Stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället tilldelas Marta Stasiak-Gorna i Malmö Rådhus den 13 augusti. Marta Stasiak-Gorna pratar och skriver flytande svenska trots att hon växte upp i en liten stad i översta Schlesien. Hon är doktorand och forskare vid Institutionen för svenska språket och litteraturen på universitetet i Krakow.

Läs vidare »

Grundaren av Solvatten Petra Wadström är Årets Svenska Kvinna - samarbetar med solen och räddar liv

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2015 00:10 CEST

Petra Wadström, uppfinnare av Solvatten, får SWEA Internationals utmärkelse Årets Svenska Kvinna 2015 vid årets Sverigemiddag i Malmö Rådhus den 13 augusti. Solvatten är plastdunken som renar och värmer vatten med solenergi.

SWEA delar ut en kvarts miljon

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2015 13:24 CEST

Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna tilldelas pianisten Lana Anikina Suran

Lana Anikina Suran har sedan unga år lovordats för sin felfria teknik och sin karisma och anses vara en av de främsta pianisterna i sin generation. Hon har uppträtt i flera av de mest berömda konserthusen runt om i världen.

Lana Suran är född 1992 och har varit aktiv som solist och inom kammarmusik sedan fem års ålder. Hon började sina studier på Musikskolan Lilla Akademien i Stockholm 1999-2009 och studerar nu vid New England Conservatory of Music i Boston.

SWEAs Stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället tilldelas Marta Stasiak-Gorna

Marta Stasiak-Gorna är doktorand och forskare vid Institutionen för svenska språket och litteraturen på Jagellonska universitetet i Krakow. Jämsides med sina studier upprätthåller hon en adjunktstjänst i svenska vid samma universitet.

Marta Stasiak-Gorna avhandlingstema är Talspråk som en indikation på översättarstil – en svensk-polsk studie. Marta studerar talspråksmarkörer i modern svensk prosa och undersöker hur de översätts till polska.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer tilldelas Anna Lorentzon

Anna Lorentzon kommer att genomföra en jämförande studie av personlighets- och identitetsutveckling hos gymnasieelever i yrkesutbildning i Sverige och Wales.

Anna Lorenzen är förstelärare och adjunkt i svenska och franska vid Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan. Vid sidan av sitt heltidsarbete studerar Anna på en Masters i Barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst, Trollhättan.

Mer information om årets stipendiater finns på www.swea.org SWEA Internationals ordförande - Margaret Sikkens Ahlquist

E-post: president(at)swea.org

SWEA (Swedish Women’s Educational Association) är ett ideellt nätverk med ca 7 500
svensktalande kvinnor i 74 avdelningar och 34 länder som medlemmar. SWEA är den största
Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. Dess främsta syfte är att sprida kunskap om svensk
kultur och tradition, bl.a. genom donationer och stipendier för ca 2 miljoner kronor per år. SWEA främjar
vänskap och personlig utveckling bland svenska kvinnor ute i världen och bistår svenskt näringsliv, när
deras anställda med familjer ska etablera sig i främmande länder. SWEA startades i Los Angeles 1979
av Agneta Nilsson.

Tre duktiga stipendiater får vid SWEA Internationals Sverigemiddag i Malmö Rådhus den 13 augusti motta en summa av USD 10 000 vardera.

Läs vidare »

SWEA samlar 400 svenska kvinnor till världsmöte i Bologna 3 - 6 oktober 2013

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2013 14:44 CEST

Bologna blir mötespunkt för 400 kvinnliga  svenska ”ambassadörer” i världen när SWEA International i helgen arrangerar Världsmöte i Bologna.

Vartannat år organiserar SWEA International tillsammans med en av de 74 lokala avdelningarna ett Världsmöte där SWEAs 7 500 medlemmar bjuds in att delta. Världsmötet utgör ett viktigt forum för diskussioner och utveckling av ämnen som rör SWEAs insatser som den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. 


Årets världsmöteskonferens har ”Kommunikation” som tema för de totalt 400 deltagarna. Inom ramen för detta tema kommer bl.a. en workshop att hållas runt ämnet ”Barn utomlands och det svenska språket”. 

SWEAs globala nätverk är en värdefull resurs för svenskor och deras familjer vid förflyttning mellan olika länder samt hemvändande till Sverige. Det ideella arbete som utförs av aktiva SWEA-medlemmar på många platser världen skapar på lokal ort ett litet ”Sverige” utomlands.
 
Kontakt Information och pressfoton: www.swea.org 
SWEA International ordförande Margaret Sikkens Ahlquist  E-post: president(at)swea.org
SWEA International PR  Anna Gustafson Bril E-post: pr.swea3(at)gmail.com 

OM SWEA:
SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med ca 7 500 svensktalande kvinnor i 74 avdelningar i 33 länder.

SWEA är den största sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att värna om det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.

SWEA ger donationer och delar ut stipendier för cirka 2 miljoner kronor per år på både internationell och lokal nivå.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som erbjuder ett personligt kontaktnät samt utgör ett starkt stöd för den svenska industrin utomlands.

SWEA startades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson. 

SWEA Internationals ordförande är sedan 2012 Margaret Sikkens Ahlquist.

Bologna blir mötespunkt för 400 kvinnliga svenska ”ambassadörer” i världen! SWEAs globala nätverk är en värdefull resurs för svenskor och deras familjer vid förflyttning mellan olika länder samt hemvändande till Sverige. Det ideella arbete som utförs av aktiva SWEA-medlemmar på många platser världen skapar på lokal ort ett litet ”Sverige” utomlands.

Läs vidare »

SWEA finansierar film om Nationalmuseum

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2009 12:31 CEST

Föreningen SWEA, Swedish Women´s Educational Association, skänker 430 000 kronor till Nationalmuseum. Av gåvan som samlats in från avdelningar och Sweor i Europa, Nordamerika, Asien och Mellanöstern är 350 000 öronmärkt för att producera en film som ska sprida kunskap om Nationalmuseum och visa dess konstskatter.

Agneta Nilsson SWEAs grundare blev Årets Svenska Kvinna

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2009 12:17 CEST

För 30 år sedan grundade Agneta Nilsson organisationen SWEA, Swedish Women’s Educational Association, och i år blir hon inte bara Årets Svenska Kvinna (ÅSK) utan också HedersÅSKa. Utmärkelsen får Agneta för sitt mångåriga entusiastiska engagemang i denna globala svenska organisation.

Ung dansare får SWEA-stipendium på 75 000 kronor

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2009 11:44 CEST

Sigrid Paskells stipendium för Scenkonsterna delas i år ut till dansaren Jeannette Diaz-Barboza. Hon är 27 år, bor i Stockholm och är dansare i den Kungliga Baletten på Stockholms Opera sedan år 2000 och blev andra solist i mars i år.

Bilder & Videor 9 bilder

Om SWEA

SWEA Swedish Women´s Educational Association

SWEA är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.
Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen, något som gör livet utomlands lättare. Idén till SWEA föddes på 1970-talet, när Agneta Nilsson arrangerade en svensk julmarknad i Los Angeles. Plötsligt hade hon en hel låda med namn- och adresslappar till svenskor i området, som alla var ivriga att hålla kontakt med varandra.

1979 grundades den första SWEA-föreningen i Kalifornien. Två år senare bildades paraply-organisationen SWEA International, Inc. för att knyta samman alla de lokala avdelningar som snabbt hade vuxit upp.

SWEA har sedan starten stött svensk kultur och tradition genom donationer och stipendier och deltagit i mässor och internationella arrangemang runt om i världen.

ÅSK - fantastiska kvinnor
Årets Svenska Kvinna, en utmärkelse med syfte att uppmärksamma svensk kvinnlig kompetens i utlandet hade premiär 1989, då Ulla Wachtmeister var mottagaren. Sedan dess har en lång rad kvinnor, bland andra drottning Silvia, fått denna utmärkelse.

SWEA stödjer svensk kultur
SWEA International delar ut årligen tre stipendier i litteratur, interkulturella relationer och de fyra scenkonsterna.

Dalahästar på SWEA-jubileum
I juni 2004 firade SWEA sitt 25-årsjubileum med konstutställning på Millesgården, konferens, specialföreställning på Oscarsteatern och bankett i Blå hallen i Stockholms Stadshus. Fjorton två meter höga dalahästar målade av Sweor smyckade Strandsvägsallén under jubileumsveckan och tillbringade sommaren på Skansen, innan de donerades bort inom Sverige och utomlands.

Omfattande samarbete
Agneta Nilsson och SWEA har mottagit flera utmärkelser för sina insatser att sprida kännedom om Sverige. Sedan 2006 samarbetar SWEA med Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. Samarbetet med den multinationella industrin har fördjupats både lokalt och internationellt.

SWEAs expansion fortsätter. Under åren 2001-2006 växte organisationen med tolv nya avdelningar. Vi ser fram emot att hälsa ännu fler svenskor i utlandet välkomna som medlemmar i framtiden.