Gå direkt till innehåll
Swecares vd Maria Helling.
Swecares vd Maria Helling.

Nyhet -

Swecares vd kommenterar ny reformagenda och utrikeshandelsstrategi

Strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft presenterades tidigare i höst. Strategin är omfattande och ambitiös med tre övergripande målsättningar:

  • Sveriges konkurrenskraft ska stärkas och förutsättningar för handel, investeringar och innovation förbättras.
  • Svenska företag ska öka sin export och närvaro på internationella marknader.
  • Sveriges ställning som prioriterad partner för grön och digital omställning globalt ska stärkas.

Som viktiga delmål nämns att stärka synergierna mellan handel, främjande och utvecklingssamarbete samt att sprida en faktabaserad och positiv Sverigebild i utlandet.

Swecare välkomnar den nya strategin och i synnerhet att life science och hälsa utpekas som prioriterade områden. Regeringen avser också fortsätta arbetet inom Team Sweden-konstellationen, där Swecare ingår bland en rad andra främjandeaktörer.

Som ett komplement till detta presenterade utrikeshandel- och biståndsminister Johan Forsell idag även Reformagendan för svenskt bistånd, "Bistånd för en ny era". I denna betonas att världen står inför nya utmaningar och att regeringen har som ambition att öka transparens, långsiktighet och effektiviteten i biståndet. Viktigt för regeringen har varit att öka synergierna mellan bistånd och handel. Privata aktörer får en tydligare roll, då regeringen anser dem nödvändiga för att skapa välstånd. Bland ett antal områden tar hälsofrågor en stor plats, under rubriken Förbättrad hälsa för de mest utsatta. På presskonferensen idag konstaterades att god hälsa är avgörande för utveckling och inom ramen för detta pekas följande områden ut:

  • Livräddande behandling och psykisk hälsa
  • SRHR
  • ett främjande av forskning, innovation, digitalisering
  • stärkt beredskap för smittskydd och bekämpandet av AMR

Swecare ser positivt på många av strategins förslag och i synnerhet att hälsa fått en så framträdande plats. Under året har Swecares styrelse lämnat inspel till båda dessa strategier och löpande fört dialog med de arbetsgrupper som utformat dem samt deltagit i regeringens mötestillfällen och lämnat synpunkter. Vi är extra glada att hälsofrågorna uppmärksammas och just det faktum att hälsa är avgörande för utveckling är precis något som Swecares styrelse fört fram. Vi ser fram emot att delta i utförandet och är övertygade om att life science-sektorn och sjukvården i Sverige har en stor roll att spela både i utveckling och för svensk export!

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Stella Ezimoha

Stella Ezimoha

Presskontakt Head of Communications 0767878022
Maria Helling

Maria Helling

Presskontakt VD +46 8 406 75 53

Välkommen till Swecare!

Swecare skapar mötesplatser där den svenska life science-sektorn kan stärka sina internationella relationer. Vi vill bidra till ökad export av svenska produkter, tjänster och kunskaper inom hälsoområdet.
www.swecare.se