Gå direkt till innehåll
Sweco har fått i uppdrag att utvärdera Stockholms stads gator och har tagit fram en laddplatskarta som kontinuerligt uppdateras med lämpliga lägen för energibolag att anordna laddplatser.
Sweco har fått i uppdrag att utvärdera Stockholms stads gator och har tagit fram en laddplatskarta som kontinuerligt uppdateras med lämpliga lägen för energibolag att anordna laddplatser.

Pressmeddelande -

Laddgator underlättar för elbilsförare i Stockholm

I takt med att antalet laddbara bilar ökar i Stockholm, ökar också efterfrågan på laddmöjligheter på gatorna. Stockholmarna behöver snart inte längre vara oroliga för att elen ska ta slut när de använder sina elbilar, för nu möjliggör Stockholms stad fler laddare på utvalda sträckor, så kallade laddgator.

Till år 2022 ska 4000 publika laddpunkter för elbilar finnas i Stockholm. Sweco har fått i uppdrag att utvärdera stadens gator och har därmed tagit fram en laddplatskarta som kontinuerligt uppdateras med lämpliga lägen för energibolag att anordna laddplatser. För att få en optimal värdering av bästa laddplats används parametrisk design. Det innebär att bedömning görs av respektive plats utifrån ett förvalt och växande antal parametrar. När det blir nya förutsättningar för laddplatser kan parametrarna ändras så att ett nytt set av lämpliga platser pekas ut. 

– Frågor som ”hur många fler platser skulle vi kunna peka ut om vi skulle tillåta att laddplatser ordnas på sommargågator?” kan besvaras på 10 minuter istället för 100 timmar, säger Henrik Karlsson, trafikplanerare på Sweco.

Alla gator betygsätts utifrån bestämda parametrar. Stockholms stad kan med hjälp av metoden få fram de mest lämpade platserna för de 4000 laddplatserna. På laddplatskartan går det snabbt att se möjliga platser och tända och släcka nya vartefter andra projekt behöver eller inte behöver utrymmet. Varefter staden förändras och andra önskemål tillkommer eller försvinner kan kartan lätt justeras och anpassas.

– Kartläggningen gör det enkelt för oss att visa var laddplatser kan sättas upp, och alla stockholmare med elbil får snabbare tillgång till dessa platser, säger Eva Sunnerstedt, Miljöförvaltningen, Stockholms stad. I och med parametrisk design går det att hitta nya lösningar på ett mycket enkelt sätt när efterfrågan på laddplatser växer.

För mer information, kontakta:
Henrik Karlsson, trafikplanerare Sweco, 073 072 24 05, henrik.s.karlsson@sweco.se

Ämnen


Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Presskontakt

Sofie Sidoli

Sofie Sidoli

Presskontakt Pressansvarig 010-484 50 20

Relaterat material