Gå direkt till innehåll
Sweco växer i Karlstad. Bild: Getty images.
Sweco växer i Karlstad. Bild: Getty images.

Pressmeddelande -

Nu startar arbetet med nya Karlstad C – Sweco växer på orten

På uppdrag av Trafikverket ska Sweco planera och förbereda för ombyggnaden av Karlstad Central med det övergripande syftet att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. För Sweco innebär detta att kontoret i Karlstad kan växa ytterligare.

Om- och nybyggnationen av Karlstad C ska leda till ökad kapacitet och driftssäkerhet i tågtrafiken. Den är nästa stora steg mot ett helt nytt resecentrum och ska på sikt även möjliggöra en framtida utbyggnad till dubbelspår för sträckan Kristinehamn–Kil. Uppdraget omfattar också den nya Vikenpassagen, en ny bredare gång- och cykeltunnel som länkar samman centrala Karlstad med stadsdelen Viken och som ersätter den gamla, både smala och omoderna tunneln.

– Det är spännande att få göra ett totalåtagande för ett så samhällsviktigt projekt som nya Karlstad C utgör. En viktig framgångsfaktor för uppdraget blir att hitta ett nära samarbete och dialog med både Trafikverket och Karlstad kommun, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet.

Det nya resecentret kommer att påverka stadsbilden och i utmaningarna ligger i att anpassa utformningen av stationsområdet i linje med kommunens intentioner för hur centrala Karlstad ska gestaltas.

– Även miljömålen i projektet är viktiga. Vi har flera specifika projektmål som är kopplade till klimatet, exempelvis ska vi arbeta med klimatanpassningar kopplat till Vikenpassagen för att säkerställa lösningen kring högsta högvattennivå. Vår ambition är att uppfylla projektmålen och gärna leverera litet till, förklarar Jan Thulin.

Med ett starkt lokalt engagemang kommer järnvägsexperter, arkitekter, samhällsanalytiker, miljö- och energiexperter från hela Sweco, nationellt och internationellt, att engageras i uppdraget.

– Uppdraget ger oss möjlighet att stärka oss ytterligare inom infrastruktur och samhällsutveckling lokalt. Vi ser fram emot möjligheten till att rekrytera fler medarbetare till vårt Karlstadkontor med sina nuvarande cirka 200 medarbetare, säger Lovisa Björkner, ansvarig för uppdraget.

Uppdraget, som är värt 44,5 miljoner kronor, startar i skiftet februari-mars och kontraktet löper till 2024. Själva om- och nybyggnationen ska påbörjas 2022 och stå klart 2025.

För ytterligare information, kontakta:

Jan Thulin, vd Swecos järnvägsverksamhet, 070-7623727, jan.thulin@sweco.se

Lovisa Björkner, ansvarig för uppdraget på Sweco, 070-3661263 lovisa.bjorkner@sweco.se

Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 010-4845020 (endast press), hanna.haeggstrom@sweco.se 

Taggar

Regioner


Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.sweco.se

Presskontakt

Sofie Sidoli

Sofie Sidoli

Presskontakt Pressansvarig 010-484 50 20

Relaterat material