Gå direkt till innehåll
Städerna avgörande för att stärka den biologiska mångfalden

Pressmeddelande -

Städerna avgörande för att stärka den biologiska mångfalden

Den biologiska mångfalden är nödvändig, både för att bromsa klimatomställningen och för att förebygga pandemier. Samtidigt minskar den varje år. Nu kan städerna vara lösningen: genom medvetna val i stadsplaneringen är staden nyckeln till att stärka den biologiska mångfalden, det visar Sweco i en ny rapport.

Enligt WWF:s Living Planet Report 2020 har närmare 70 procent av världens vilda djur, fåglar och fiskar försvunnit sedan 1970. Enligt FN:s egen prognos, Global Biodiversity Outlook (GBO), har inte ett enda av de 20 mål som sattes 2010 för att begränsa skadorna på den biologiska mångfalden uppnåtts till fullo 2020.

Trots denna dystra utveckling finns flera möjligheter att vända trenden. Framförallt genom möjligheter i städerna. Det visar Swecos nya Urban Insight-rapport Building in Biodiversity: For climate, for health.

- Många tänker kanske att den biologiska mångfalden främst finns ute på landet och i skogen, och att kombinationen rikt djur- och växtliv och rikt stadsliv inte är möjlig. I den här rapporten visar vi att det är precis tvärtom – det finns stor potential att stärka den biologiska mångfalden genom städerna, så länge den tas tillvara i stadsplaneringen, det säger Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef inom industri och energi på Sweco

I städerna skapas så kallade mikroklimat, tack vare variationen av byggnader och grönytor, vilket är tacksamt för den biologiska mångfalden. Potentialen i stadsplaneringen ligger därmed främst i att koppla samman planering av markanvändning, infrastruktur, arkitektur och byggnader för att maximera ekosystemtjänsterna. Det kan till exempel handla om att placera träd på rätt sätt runt byggnader, som i sig leder till att användningen av luftkonditionering kan minska med 30 procent och energiförbrukningen med 20-50 procent.

- En möjlighet är att låta den lokala biologiska mångfalden bland träd, buskar, vattenhål, parker och trädgårdar bli en naturlig del av stadslandskapet för att främja välbefinnandet hos såväl människor som naturen. Växtlighet ger djuren möjlighet att fortplanta sig samtidigt som det minskar buller, ger skugga, mildrar konsekvenserna av värmeböljor och förhindrar klimatförändringar, säger Emelie Persson Lindqvist

Sweco Urban Insights rapport Building in Biodiversity: For climate, for health är en del av en serie rapporter på ämnet Climate Action, i vilken Swecos experter belyser specifika data, fakta och forskning som behövs för att planera och bygga säkra och klimatanpassade framtida stadsmiljöer.

För ytterligare information, kontakta:

Emelie Persson Lindqvist, Hållbarhetschef industri och energi på Sweco, 072 546 85 50, emelie.persson.lindqvist@sweco.se

Sofie Sidoli, pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 50 20, sofie.sidoli@sweco.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Presskontakt

Cecilia Strömmar

Cecilia Strömmar

Presskontakt Presschef Sweco Sverige 010-484 50 20

Relaterat innehåll

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 23 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Sweco Sverige
Gjörwellsgatan 22
100 26 Stockholm
Sweden