Gå direkt till innehåll
​Sweco bjuder in till dialog i Uppsala om hållbara samhällen efter pandemin Covid-19

Pressmeddelande -

​Sweco bjuder in till dialog i Uppsala om hållbara samhällen efter pandemin Covid-19

Covid-19 har på kort tid förändrat stora delar av samhället på lokal, regional och global nivå. Vilka förändringar som kommer bestå och hur samhället utvecklats efter pandemin är fortfarande okänt. Den 29 maj bjuder Sweco i Uppsala in samhällsaktörer till rundabordssamtal för att diskutera hur vi bäst tar tillvara den globala förändringskraften och skapar hållbara lokala samhällen och städer i och med pandemin.

Covid-19 förändrar våra samhällen idag och på lång sikt. Sweco vill nyttja den förändringskraften och styra den mot något mycket bättre än det som varit. Genom att anordna rundabordssamtal med lokala samhällsaktörer med kunskap om de lokala förutsättningarna, fås en plattform för att göra just det.

- Vi är därför glada över att vi i detta samtal har med oss representanter från Castellum, Norlandia, Region Uppsala, Uppsala kommun, Skolfastigheter och Sport och rekreationsfastigheter och SH- Bygg AB. Det ska bli intressant att höra hur deltagarna planerar för sin verksamhet framöver, vilka förändringar de ser för dem, till exempel nyttjande av handel och kontorslokaler, nya mönster för kollektivtrafik, sport och fritidsaktiviteter mm. Vi tror att vi genom att vara smarta och arbeta tillsammans så kan vi göra de mest hållbara lösningarna för Uppsala, säger Anna Maria Schyllert, regionchef för Sweco Systems mitt.

Viruset har visat att mänskliga beteenden, politiska positioner och affärsmöjligheter kan förändras snabbare än vi kunde ana. Samtidigt som Covid-19 påverkar hela världen på en global nivå, är många utmaningar lokala och regionala. Det kan handla om att skapa lokala lösningar för att hantera pandemin.

- Globalisering, digitalisering, urbanisering och klimatförändringar är megatrender som drivit utvecklingen i världen de senaste decennierna. Trenderna är fortfarande relevanta men ingen av dem är opåverkad av Covid-19. Viruset har tvingat oss att förändra våra sociala beteenden och resvanor. Världens flygplansflottor står parkerade, färjorna ligger vid kaj och motorvägarna öde. Det har påverkan på både global och lokal nivå, säger Elise Grosse, hållbarhetschef för segmentet Bygg & Fastighet på Sweco.

Redan idag syns förändringar som kan påverka framtiden: lokal produktion till följd av globala leveransproblem, digitala möten som en följd av minskat resande och renare luft i städerna som en följd av minskade utsläpp.

- Vi som planerar framtidens städer och samhällen behöver förstå hur vi kan vi utforma städer som är både sprudlande dynamiska, samtidigt som de skyddar sina invånare från framtida pandemier, avslutar Elise.

Rundabordssamtalen äger rum i maj/juni regionalt i hela landet med minst tre per region.

Redan bokade datum är:

1. Uppsala: 29/5

2. Halmstad 2/6

3. Stockholm 2/6 och 11/6

4. Göteborg 4/6

För ytterligare information, kontakta:

Anna Maria Schyllert, regionchef Sweco Systems mitt, tfn. 073- 412 50 21, eller anna.maria.schyllert@sweco.se.
Elise Grosse, hållbarhetschef för segmentet Bygg & Fastighet på Sweco, tfn. 070-839 56 14, eller elise.grosse@sweco.se.
Bessie Wedholm, tf pressansvarig Sweco Sverige, tfn. 010-484 50 20 (endast press), eller bessie.wedholm@sweco.se.

Taggar


Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.sweco.se

Presskontakt

Cecilia Strömmar

Cecilia Strömmar

Presskontakt Presschef Sweco Sverige 010-484 50 20

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Sweco Sverige
Gjörwellsgatan 22
100 26 Stockholm