Gå direkt till innehåll
Foto: Norrvatten
Foto: Norrvatten

Pressmeddelande -

Sweco deltar när Norrvatten bygger ut för ökad kapacitet av dricksvatten till norra Storstockholm

Sweco deltar vid om- och tillbyggnaden av Görvälnverket som i nuläget förser närmare 700 000 invånare i norra Storstockholm med dricksvatten. Ombyggnationen innebär att verket kommer kunna leverera trygg och hälsosam produktion av dricksvatten till en växande befolkning.

Görvälnverket drivs av Norrvatten som förser sina 14 medlemskommuner i norra Storstockholm med dricksvatten. För att möta tillväxten behöver den nuvarande produktionsmöjligheten utökas. Det innebär att verket behöver byggas ut för att öka kapaciteten, och ytterligare ett reningssteg behöver läggas till för att säkerställa att invånarna förses med god dricksvattenkvalitet även i framtiden.

- Det gläder oss att jobba i ett projekt som är en så viktig pusselbit för att möta en växande befolkning. Att hålla hög vattenkvalitet även framöver, och samtidigt säkerställa att kapaciteten är tillräcklig, är avgörande för kommuninvånarna. Arbetet kommer att pågå under lång tid i kombination med högt ställda krav på vår projektorganisation, och vi känner oss verkligen rustade för det, berättar Mikael Hollner, Gruppchef El- och automation på Sweco.

Sedan 2016 har Norrvatten genomfört utredningar och förstudier för att hitta en lösning för framtidens produktion av dricksvatten. Nu kvarstår planering för hur utbyggnaden av verkets kapacitet och rening ska ske.

Klart är att arbetet kommer ske i etapper där befolkningsutvecklingen kan komma att påverka byggtakten. Även konsultinsatserna sker etappvis vilket medför att stora delar av processen planeras efterhand.

Swecos ordervärde uppgår till omkring 70 miljoner kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Hollner, Gruppchef El- och automation, Sweco, tfn 073-412 61 51, mikael.hollner@sweco.se

Sofie Sidoli, presschef Sweco Sverige, tfn 010-484 50 20, sofie.sidoli@sweco.se

  Ämnen

  Taggar

  Regioner


  Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 21 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

  Presskontakt

  Sofie Sidoli

  Sofie Sidoli

  Presskontakt Presschef Sweco Sverige 010-484 50 20

  Relaterat material

  Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.

  Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

  Sweco Sverige
  Gjörwellsgatan 22
  100 26 Stockholm