Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SWECO effektiviserar malmtransporter från Aitik

SWECO VBB har fått i uppdrag av Banverket att projektera helt en ny spåranslutning mellan Bolidens gruva i Aitik och Gällivare. Uppdraget är värt cirka 3 miljoner kronor. Idag transporteras malmen från Aitik med lastbil till Gällivare, för vidare transport med tåg till smältverket i Rönnskär. Den nya spåranslutningen ska helt ersätta lastbilstransporterna. En ny terminal kommer också att byggas i Aitik som bland annat innebär färre lossnings- och lastningsarbeten med truckar. SWECO VBBs uppdrag omfattar upprättande av järnvägsplan, systemhandling för ny järnväg och terminal samt arbetsplan för ombyggnad av väg. Arbetet påbörjas omgående och kommer att färdigställas under första delen av 2007 Uppdraget genomförs tillsammans med SWECO Viak och SWECO Energuide. För ytterligare information kontakta: Fredrik Wallner, regionchef SWECO VBB, tel 060-16 99 28 SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. SWECO har 3700 anställda i åtta länder och omsatte 2005 cirka 3,4 Mdr SEK. För närvarande genomför SWECO uppdrag i cirka 45 länder runt om i världen. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

Ämnen


Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 22 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Presskontakt

Cecilia Strömmar

Cecilia Strömmar

Presskontakt Presschef Sweco Sverige 010-484 50 20

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 22 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Sweco Sverige
Gjörwellsgatan 22
100 26 Stockholm