Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sweco får uppdrag med Trelleborgsbanan

Sweco anlitas av Trafikverket som ansvarig projektör för ombyggnationen av Trelleborgsbanan. Uppdraget är värt cirka 30 miljoner kronor och startar omgående. Arbetet ska vara färdigställt år 2016.

– Det händer mycket inom infrastrukturområdet i Öresundsregionen, exempelvis med den planerade utbyggnaden av Södra stambanan och med Cityringen i Köpenhamn. Swecos kompetens är efterfrågad och vi rekryterar just nu många nya konsulter i området, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Trelleborgsbanan ska anpassas för persontrafik så att godstrafiken kan fortsätta köras samtidigt som persontrafik introduceras mellan Trelleborg och Malmö. Tågen mellan Trelleborg och Malmö ska gå via Citytunneln. Det kommer att ta cirka 30 minuter att åka från Trelleborg till Malmö central och knappt en timme till Köpenhamn. Att kollektivtrafiken stärks gör att trafik kan flyttas från väg till järnväg och därigenom minska klimatpåverkan.

Fakta om uppdraget:
I Swecos uppdrag ingår att för sträckan Lockarp - Trelleborg: upprätta järnvägsplan, ett flertal arbetsplaner, ta fram underlag för detaljplaneprocesserna i berörda detaljplanelagda områden samt upprätta förfrågningsunderlag, bygghandlingar, förvaltningshandlingar och relationshandlingar för dessa anläggningar.

För ytterligare information kontakta:
Pavel Sensky, uppdragsansvarig på Sweco, 0734-12 82 24
Rebecka Gunner, informationschef Sweco Sverige, 0734-12 66 75

Ämnen

Taggar


Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 300 anställda i elva länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 90 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Presskontakt

Sofie Sidoli

Sofie Sidoli

Presskontakt Presschef Sweco Sverige 010-484 50 20

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Sweco Sverige
Gjörwellsgatan 22
100 26 Stockholm