Gå direkt till innehåll
Sweco utreder hur Göteborg kan förbereda för autonoma fordon
Sweco utreder hur Göteborg kan förbereda för autonoma fordon

Pressmeddelande -

Sweco utreder hur Göteborg kan förbereda för autonoma fordon

Hur skulle centrala Göteborg se ut om stadskärnan anpassades för fordon som körs helt eller delvis automatiskt? Detta utreder Sweco på uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Resultatet blir underlag till en översiktsplan som beskriver olika scenarier för hur staden kan utformas om autonoma fordon och transportsystem får stort genomslag i samhället.

Sweco anlitas för att analysera vilka förändringar som behöver göras i den befintliga stadsmiljön i Göteborg med förutsättningen att autonoma fordon och transportsystem används i stor utsträckning. Scenarierna skall utgå från tidsperspektiven 2035, 2050 och 2070.

– Detta är ett riktigt spännande uppdrag där vårt arbete ska lyfta de möjligheter som den nya tekniken kan medföra i stadsutvecklingen, men också vad som krävs av teknikutvecklingen för att den skall kunna ge nytta i framtidens samhällen och städer. Autonoma transportsystem kommer att påverka såväl människan som resmönster och stadsrummen. I detta komplexa uppdrag samverkar kompetens inom såväl samhällsplanering, arkitektur och trafikplanering som experter på intelligenta transportsystem och autonoma fordon, säger Mats Hermansson, vd för Swecos samhällsanalytiker och trafikplanerare.

Swecos uppdrag omfattar att lyfta fram hinder och möjligheter i den fysiska planeringen med avseende på autonoma fordon. Uppdraget omfattar även en kunskapssammanställning och en bristlista på kunskap som saknas på området.

Uppdraget startar i november och pågår fram till slutet av 2018. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljon SEK.

Mer om projektet
”Autonoma fordon som del av fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg” är ett projekt som leds och drivs av stadsbyggnadskontoret i Göteborg med syfte att undersöka negativa och positiva effekter med autonoma fordon i relation till stadens fysiska planering. Projektet pågår fram till slutet av 2018 och utförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten, samt är en del av samverkansprogrammen Smarta städer och Nästa generations resor och transporter.

För ytterligare information kontakta:
Mats Hermansson, vd för Swecos verksamhet inom samhällsanalys och trafikplanering, mats.hermansson@sweco.se, 08-695 65 65
Hanna Haeggström, Pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggstrom@sweco.se, 0702 34 03 66

Ämnen

Taggar


Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Presskontakt

Cecilia Strömmar

Cecilia Strömmar

Presskontakt Presschef Sweco Sverige 010-484 50 20

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Sweco Sverige
Gjörwellsgatan 22
100 26 Stockholm