Gå direkt till innehåll
Det nya året inleddes med ett kraftigt ökat flygresande. Utrikesresandet från Stockholm Arlanda Airport ökade med 13 procent.
Det nya året inleddes med ett kraftigt ökat flygresande. Utrikesresandet från Stockholm Arlanda Airport ökade med 13 procent.

Pressmeddelande -

Rekordinledning på året för Swedavias flygplatser

Allt fler svenskar väljer att flyga. Under årets första månad ökade antalet passagerare med hela 10 procent på Swedavias flygplatser. Både in- och utrikestrafiken ökade kraftigt jämfört med januari 2016. Totalt reste 2 854 000 resenärer till och från Swedavias tio svenska flygplatser. På Stockholm Arlanda Airport ökade utrikestrafiken med hela 13 procent i januari.

Totalt reste 2 854 000 passagerare till eller från Swedavias flygplatser under januari, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med samma månad förra året.

Nära 1 846 000 passagerare reste utrikes under januari, även det en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Januaristatistiken för inrikestrafiken visar en ökning med 8 procent jämfört med januari 2016. 1 008 000 passagerare reste inrikes till eller från Swedavias flygplatser under månaden.

– Allt fler människor väljer att flyga till och från våra flygplatser, vilket visar flygets stora betydelse för Sveriges tillväxt. När vi tittar på antalet passagerare under de senaste tolv månaderna så är vi mycket nära den historiska 40-miljonersvallen, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef i Swedavia.

Rullande på den senaste tolvmånadersperioden har det totala antalet passagerare ökat med 5 procent och uppgår till 39 761 000. Fortsätter den positiva resenärsökningen talar mycket för att Swedavia kan passera 40 miljoner passagerare under 2017. Under tolvmånadersperioden har inrikestrafiken ökat med 4 procent och utrikestrafiken med 6 procent.

Antalet landningar på Swedavias flygplatser under januari i år uppgår till 16 178, vilket är 5 procent fler än samma månad i fjol.

För Swedavias två största flygplatser innebar resandet i januari nya passagerarrekord. Drygt 1 799 000 passagerare reste till eller från Stockholm Arlanda Airport, vilket är en ökning på landets största flygplats med 12 procent jämfört med januari förra året.

På Göteborg Landvetter Airport noterades 446 500 passagerare, vilket är det högsta antalet passagerare under en januarimånad i flygplatsens historia. Ökningen jämfört med januari förra året är 5 procent.

Övriga stora resenärsökningar i januari noterades på:

  • Kiruna Airport som ökade totalresandet med 19 procent (till 26 400 passagerare)
  • Ronneby Airport som ökade totalresandet med 17 procent (till 17 300)
  • Åre Östersund Airport som ökade totalresandet med 15 procent (till 44 300)
  • Visby Airport som ökade totalresandet med 12 procent (till 24 300)

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För mera information, kontakta Swedavia pressjour, telefon 010-10 90 100

Ämnen


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige.

Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 800 medarbetare.

Presskontakt

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Presskommunikatör 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00