Miljonsatsning på stärkt demokratisamarbete för svenska kommuner och regioner

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 09:45 CEST

​Tolv svenska kommuner och regioner får dela på närmare 10 miljoner kronor för internationella demokratisamarbeten. Det är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som fördelar pengarna. De som beviljats medel är: Växjö, Kalix, Strängnäs, Forshaga, Region Gotland, Region Västernorrland, Borås stad, Göteborgs stad, Umeå, Norrköpings, Piteå och Robertsfors kommun.

Having the freedom to having fredoom - a field study about youth participation and accessibility in South Africa

Blogginlägg   •   Apr 28, 2020 11:21 CEST

Are you interested in local democracy, international development or human rights? Are you passionate about exploring how local communities can work together towards achieving the Sustainable Development Goals? Then doing your fieldwork in an ICLD partner country just might be the right thing for you. Read inspiring stories from students who were awarded a fieldwork grant and already been abroad.

Local implementation of new sustainable innovations - A field study report from Zambia

Blogginlägg   •   Apr 22, 2020 14:49 CEST

Are you interested in local democracy, international development or human rights? Are you passionate about exploring how local communities can work together towards achieving the Sustainable Development Goals? Then doing your fieldwork in an ICLD partner country just might be the right thing for you.Read inspiring stories from students who were awarded a fieldwork grant and already been abroad.

Lokal demokrati behövs i en tid av pandemi

Blogginlägg   •   Mar 27, 2020 17:47 CET

​I tider som dessa, när hela världen är drabbad, behöver vi göra vad vi kan för att hindra spridningen av Coronaviruset, Covid-19, lokalt och globalt. Ett virus känner inga gränser, utan rör sig från en person till en annan. Därför är det som sker lokalt helt avgörande för att stoppa spridningen globalt.

Understanding corruption through social norms – A field study about corrupt behaviour in local institutions in Lusaka

Blogginlägg   •   Feb 17, 2020 16:30 CET

Siri Ahlzén received an ICLD fieldwork grant in 2018 and did her fieldwork in Zambia. Her thesis, ‘Understanding corruption through social norms – A field study about corrupt behaviour in local institutions in Lusaka’, aimed to explore the role of social norms in fighting corruption. Here she shares her reflections on her experience and the findings of her research.

Tio miljoner till stärkt demokratisamarbete i svenska kommuner

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 09:46 CET

11 svenska kommuner och regioner får dela på 10 641 000 kronor för internationella demokratisamarbeten genom programmet Kommunala partnerskap. Programmet möjliggör för svenska kommuner och regioner att, tillsammans med en internationell samarbetspart, stödja den lokala demokratiutvecklingen i respektive kommun. Det är ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati som fördelar pengarna.

— Demokratifrågorna har kanske aldrig varit så aktuella som nu. Ett ökat demokratiunderskott i flera länder är alarmerande och påverkar påtagligt människors vardag. Genom att engagera sig i kommunala partnerskap medverkar svenska kommuner och regioner till att driva den demokratiska utvecklingen åt rätt håll, säger Carin Jämtin, generaldirektör på biståndsmyndigheten Sida.

Glädjande för denna ansökningsomgång är att flera nya svenska kommuner har ansökt om att delta i programmet. De svenska kommuner/regioner som nu har beviljats bidrag är: Ekerö, Karlstad, Kristinehamn, Lycksele, Mariestad, Piteå, Region Östergötland, Ronneby, Umeå, Älmhult och Öckerö.

— Vi har en hel del att lära av andra inom områden som exempelvis klimat, medborgardialog, säkerhet och integration. Samtidigt som ett kommunalt partnerskap stärker det lokala demokratiarbetet ger det möjlighet till erfarenhetsutbyte. Därför är vi glada att fler svenska kommuner och regioner tar chansen att vara en del av detta, säger Johan Lilja generalsekreterare på ICLD.

Samarbetsformen kommunala partnerskap innebär att parterna hittar en gemensam utmaning att arbeta kring. Denna samarbetsform höjer kompetensen hos både medarbetare och förtroendevalda genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Så kan exempelvis Piteå och An Giang, Vietnam arbeta tillsammans för att hitta sätt att involvera ungdomar i arbetet mot klimatförändringar och utarbeta digitala plattformar för medborgardialog. Ett annat exempel är Karlstad kommun som samverkar med Makueni County i Kenya, som har ett särskilt departement för jämställdhetsfrågor. Tillsammans vill parterna lära av varandra för att hitta vägar för att bryta invanda mönster vid val av studier och arbete. Region Östergötland  får genom sitt partnerskap med Uasin Gishu County i Kenya möjlighet att lära om hur sjukvård bedrivs under bristfälliga förhållanden och tillsammans arbeta med organisatorisk kapacitet med fokus på cancersjukvård.


Läs mer om de specifika partnerskapen på icld.se.

Kontakt:
Felicia Wede, handläggare kommunala partnerskap
072-450 0150
partnership@icld.se 

Maria Jansson, kommunikationsstrateg
072-997 2054
maria.jansson@icld.se 

Om kommunala partnerskap
Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: Jämlik/rättvis och inkluderande behandling, delaktighet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande. Målet med samarbetsformen Kommunala partnerskap är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå och en utveckling där den lokala demokratin institutionaliseras. Över 40 svenska kommuner och regioner deltar i dag i ett kommunalt partnerskap. Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de utvalda samarbetsländerna. ICLD fördelar medel till kommunala partnerskap två gånger per år. Kommunala partnerskap är helt finansierat med statliga medel.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Huvudman är Sveriges Kommuner och Landsting. Verksamheten finansieras av Sida. Läs mer om vårt arbete på icld.se

​11 svenska kommuner och regioner får dela på totalt 10 641 000 kronor för internationella demokratisamarbeten genom programmet Kommunala partnerskap. Programmet möjliggör för svenska kommuner och regioner att, tillsammans med en internationell samarbetspart, stödja den lokala demokratiutvecklingen i respektive kommun. Det är ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati som fördelar pengarna.

Läs vidare »

Ungdomsinflytande på lokal nivå sätter de mänskliga rättigheterna i centrum

Blogginlägg   •   Dec 10, 2019 10:11 CET

- Det är dags att vi på allvar låter unga människor får inflytande över allt det som påverkar deras framtid. Aktivt och systematisk arbete för ungdomsinflytande på kommunal och regional nivå, är något som sätter de mänskliga rättigheterna i centrum, säger Johan Lilja, ICLDs generalsekreterare, med anledning av det årliga firandet av den Internationella dagen för mänskliga rättigheter.

​What Children can teach us about democracy

Blogginlägg   •   Nov 20, 2019 08:25 CET

Democracy works best when all voices can be heard. No voice should be left behind. Yet, the voices of children and youth are far too often muted although they make up roughly 1/3 of the world’s population.

Peace in the peaks? Changes in water and land distribution in Colombia’s southern highlands during the Post-Peace Agreement phase

Blogginlägg   •   Nov 11, 2019 15:11 CET

Laura Betancur Alarcón received an ICLD fieldwork grant in 2018. Her thesis, ‘Peace in the peaks? Changes in water and land distribution in Colombia’s southern highlands during the Post-Peace Agreement phase’, aimed at understanding how grassroots initiatives are formed and adapted to deal with peace and sustainability challenges in the post-conflict period in Colombia.

ICLD is capacitating local leaders in Zimbabwe

Blogginlägg   •   Okt 24, 2019 13:06 CEST

Since 2014, ICLD has run the advanced international training program “Capacitating local leaders in Zimbabwe”. For Gertrude Gumbo, former participant, now Councillor in Umguza Rural District Council in Zimbabwe, the programme has transformed both herself and her council.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Generalsekreterare för Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

Om Swedish International Center for Local Democracy, ICLD

Fattigdom bekämpas med demokrati

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Huvudman är Sveriges Kommuner och Regioner. Verksamheten finansieras av Sida. För mer info, besök icld.se.

Adress

  • Swedish International Center for Local Democracy, ICLD
  • Söderväg 1D
  • 621 58 Visby
  • Sverige