Lokal demokrati stärks genom internationellt samarbete - tolv kommuner i nya projekt

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 08:51 CET

Medborgardialog, stärkt roll för kvinnor i lokalpolitik och en jämlik tillgång till sjukvård. Det är några av de teman som de nya kommunala partnerskapen ska arbeta med. - Varje kommun som är intresserad av att stärka den lokala demokratin har mycket att vinna på att bli involverad i ett kommunalt partnerskap, säger Johan Lilja, generalsekreterare på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

Human Rights Day should be on the daily agenda

Blogginlägg   •   Dec 10, 2018 14:56 CET

Human Rights Day is observed every year on 10 December and this year the day marks the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. At Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD), we believe acting for Human Rights is the obvious way to act every day.

Mänskliga rättigheter borde finnas på agendan varje dag

Blogginlägg   •   Dec 10, 2018 09:24 CET

Idag, den 10 december, är inte bara Nobeldagen det är även Internationella dagen för mänskliga rättigheter. För oss på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, ser vi det som en självklarhet att verka för mänskliga rättigheter. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut och det bryts mot dessa varje sekund.

Uppdraget är större än verksamheten vi bedriver

Nyheter   •   Dec 04, 2018 08:15 CET

Ny på jobbet tar han med sig ett livslångt engagemang för demokratifrågor och en vilja att hjälpa. – Demokrati måste försvaras men också utvecklas. Att driva en verksamhet som utifrån forskning och evidens ger stöd till lokala demokratiprocesser känns som ett av de allra viktigaste bidragen till fattigdomsbekämpning och konfliktreducering.

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Generalsekreterare för Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

Om Swedish International Center for Local Democracy, ICLD

Fattigdom bekämpas med demokrati

ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati.

ICLD främjar lokal demokratiutveckling genom att bygga vidare på kunnande och erfarenheter i svenska kommuner och landsting och på den forskning och kunskapsutveckling kring decentralisering och lokal demokrati som finns i ett internationellt perspektiv.

ICLD är en ideell förening. Huvudman är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Verksamheten finansieras av Sida.

Adress

  • Swedish International Center for Local Democracy, ICLD
  • Söderväg 1D
  • 621 58 Visby
  • Sverige