Skip to main content

​Svenska regioner och kommuner – låt oss hjälpa er stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter!

Blogginlägg   •   Sep 15, 2020 08:34 CEST

Johan Lilja, generalsekreterare ICLD och Morten Kjaerum, chef på Raoul Wallenberg Institutet. Fotokollage. Källa RWI och ICLD.

Demokrati och mänskliga rättigheter är satt under press i många länder. Även i Sverige behöver vi göra mer för att garantera dessa rättigheter till alla. På FN:s internationella demokratidag den 15 september vill vi därför uppmana kommuner och regioner att växla upp sitt lokala arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna, såväl i vår omvärld som i Sverige skriver Morten Kjaerum, chef, Raoul Wallenberg Institutet tillsammans med Johan Lilja, generalsekreterare, ICLD.

Runtom i världen följer vi med växande oro hur demokratin och skyddet för de mänskliga rättigheterna utmanas. Under Covid-19 pandemin har den utvecklingen accelererat. Auktoritära krafter har utnyttjat pandemins vakuum till att flytta fram sina positioner. Samtidigt har många skyldighetsbärare, så som stater, regioner och kommuner, fått det svårare att mäkta med sina uppdrag att garantera rättigheterna för sina invånare.

De mänskliga rättigheterna är vår gemensamma garant för att skyddas från orättvisor och få tillgång till goda livsvillkor: De är också utgångspunkten för de globala målen i Agenda 2030. Skyddet är visserligen starkare i Sverige än i många andra länder. Men det tas alltför ofta för givet, trots att vi har stora utmaningar kvar. Utmaningarna finns inom olika områden. Alla människor har rätt att bemötas och behandlas lika, oavsett kön eller hudfärg. Vi har rätt till att delta och få vår röst hörd i frågor som påverkar oss, oavsett vår ålder. Vi har rätt att få tillgång till service, kultur och annat i våra samhällen, oavsett vår funktionsvariation. Inom många områden behöver skyddet stärkas, både i Sverige och vår omvärld. Kommuner och regioner spelar en avgörande roll i skyddet av dessa rättigheter.

Vi på Raoul Wallenberg Institutet (RWI)och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) engagerar och stärker kommuner och regioner i deras förmåga att värna demokrati och mänskliga rättigheter på lokal nivå. Vi vill nu möjliggöra för fler svenska kommuner och regioner att kunna göra mer. Genom RWI:s MR-städer kan fler svenska kommuner och regioner rustas med kunskap om sin roll i skyddet av de mänskliga rättigheterna. Med stöd av ICLD kan svenska kommuner och regioner engagera sig i svenskt utvecklingssamarbete tillsammans med en internationell partner genom samarbetsformen Kommunala partnerskap. Här sker under hösten en ny satsning på just mänskliga rättigheter.

Demokrati och mänskliga rättigheter får ringa betydelse om de inte upprätthålls av myndigheterna som är närmaste invånarna. Därför vill vi idag på Internationella demokratidagen skicka en uppmaning en inbjudan till svenska kommuner och regioner att öka era ansträngningar för att skydda demokratin och de mänskliga rättigheterna. Svenska kommuner och regioner kan och bör göra skillnad!

Morten Kjaerum, chef Raoul Wallenberg Institutet

Johan Lilja, generalsekreterare ICLD

Fakta
Begreppet MR-städer bygger på idén att platsen där människor bor är speciellt viktig för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. Att utnämna sig till MR-stad har använts lokalt som utgångspunkt för styrning och ledning, verksamhetsutveckling, dialog med medborgare, föreningar och näringsliv.

Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter är resultatorienterade partnerskap mellan en svensk kommun/region och dess internationella motsvarighet inom något av de projektområden som stärker lokala mänskliga rättigheter. Läs mer på www.icld.se/mr

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.