Gå direkt till innehåll
Gamla skogar behövs för biologisk mångfald, men också för vila, vandring, bär- och svampplockning.
Gamla skogar behövs för biologisk mångfald, men också för vila, vandring, bär- och svampplockning.

Pressmeddelande -

Om skogen – kampen om Sveriges sista naturskogar

De flesta är medvetna om att Amazonas och Borneos regnskogar skövlas, men få känner till att nästan alla Sveriges naturskogar försvunnit. Den uppmärksammade dokumentärfilmen "Om skogen" som fick biopremiär våren 2021, får nu premiär och kan visas på svenska skolor.

Filmen visar hur skogsbruket i norra Sverige går hårt åt urskogens och dess biologiska mångfald samt exploaterar samernas renbetesområde. Dokumentären ifrågasätter skogsbolagens tolkning av miljöhänsyn och lyfter förutsättningar för biologisk mångfald och hållbart skogsbruk.

- Under våren har "Om Skogen" visats på landets biografer och jag är mycket tacksam över reaktionen vi fått från publiken! Nu hoppas vi att filmen ska ge elever möjlighet att själva få fundera kring teman som ekologi, hållbarhet och långsiktighet, säger regissören Peter Magnusson, Helion film.

I filmen förklaras att endast en mindre del av Sveriges ursprungliga skogslandskap finns kvar. Resten är ersatt av uppodlade skogsplantager med monokulturer där biologisk mångfald saknas. Detta eftersom träden avverkas när de anses ha nått avverkningsmogen ålder.

- Även i framtiden behövs gamla skogar, inte bara för den biologiska mångfaldens skull, utan också som rekreation där vi människor kan vila, vandra, plocka bär och svamp och finna ro, säger producenten Ewa Cederstam, Helion film.

I den tillhörande handledningen uppmuntras elever att bland annat att fundera över sin egen relation till skogen. Vad krävs för att träd ska bli en skog? Vilka minnen har de av skog? Hur viktig anser de skogen vara? Hur kan vi bruka skogen utan att förbruka den? Det vi gör i dag kommer nästkommande generationer att ärva och förvalta.

Filmen finns i två olika versioner på Film och Skola, dels en originalversion (95 minuter) med en handledning för gymnasiet, dels en avkortad skolversion (25 minuter) med en egen handledning för högstadiet. Filmen finns även på dvd med institutionell visningsrätt hos Swedish Film AB.

För mer information kontakta: 

Ann Nordström, Film och Skola
0708 456467

Sandra Ortiz del Gaiso, Film och Skola
073 1252266

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Swedish Film är sedan 1947 en distributör av filmer för visning i grupp inom det så kallade institutionella rättighetsområdet. Med detta avses enkelt uttryckt, filmvisningar som inte är biografvisningar eller visningar i privata hem. 

Inom Swedish Film finns flera varumärken så som Swedish Film Licens och sajten Film och Skola.

Presskontakt

Sandra Ortíz del Gaiso

Sandra Ortíz del Gaiso

Utbildningsfilm 0731 25 22 66

Relaterat material

Distributör av film inom det institutionella rättighetsområdet sedan 1947

På Swedish Film arbetar vi med rättigheter för filmvisning av både spelfilm och utbildningsfilm.

Ska du anordna en filmvisning som inte är biografvisning eller visning i ett privat hem så måste du ha speciella rättigheter för det – och då vänder du dig till oss!

Ett samarbete med oss gynnar filmarbetare och upphovsmän. Med vår hjälp visa du film enligt regelverket.

Swedish Film
Vretenvägen 12
171 54 SOLNA
Sverige