Pressmeddelande -

Nya YH-utbildningar stärker besöksnäringen i Swedish Lapland

Intresset för att besöka Swedish Lapland, både nationellt och internationellt, är stort och ökar dessutom. Det skapar ett behov av både nya idéer och entreprenörer som kan skapa innovativa och kvalitativa upplevelser som lockar besökare till regionen. Med två nya yrkeshögskoleutbildningar med kopplingar till marknadens behov ser framtidens kompetensförsörjning ljus ut.

Det är hård konkurrens om att få starta YH-utbildningar, och i år beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan(Myh) 30% av de ca 1000 ansökningar som kom in. Två av dessa har stora förutsättningar att bidra till kompetensförsörjning inom besöksnäringen i Swedish Lapland; Naturturismutvecklare (Lapplands Lärcentra i Jokkmokk) samt Gastronomisk kock (Lycksele kommun).

– Båda de här utbildningarna möter behov inom områden som är strategiskt viktiga för tillväxten inom besöksnäringen. I Sveriges nordligaste destination Swedish Lapland arbetar vi aktivt för att nå det regionalt antagna nationella målet att fördubbla besöksnäringen till 2020. Produkt- och kvalitetsutveckling i alla delar av besökarens upplevelse strategiskt viktiga framgångsfaktorer, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Tourism.

Utbildningen Naturturismutvecklare möter också en internationell efterfrågan där ekoturismen är på uppgång. Med placering i Jokkmokk med närhet till natur och nationalparkerna inom Världsarvet Laponia finns både erfarna entreprenörer att lära av samt utmärkta förutsättningar att utveckla innovativa och hållbara upplevelser i alla bemärkelser.

­

– Vi har arbetat nära tillsammans med besöksnäringen och vet att det finns ett behov av entreprenörer som har förmågan att paketera och sälja det som är unikt med vår natur och kultur. Med fler aktörer på marknaden kan vi möta en växande efterfrågan och samtidigt visa på att besöksnäringen är en ny basnäring som skapar många nya arbetstillfällen samt använder de resurser vi har utan att förbruka dem, säger Marie Kuoljok, chef på Lapplands lärcentra i Jokkmokk.

Den internationella besökaren som idag representerar 35% av gästnätterna i Swedish Lapland efterfrågar en viss standard på både mat och boende. De har ett intresse för unika lokala råvaror och vill uppleva platsens matkultur i samband med sitt besök.

– Vi har ett oerhört stöd i ryggen från entreprenörer inom besöksnäringen, både i utformningen och i genomförandet av utbildningen, vilket visar på vilken stark efterfrågan det finns av den här typen av kompetensutveckling. Och vi kommer lägga stor vikt vid kunskap om de råvaror och traditioner som är unika för vår landsände – även matlagning kopplat till outdoor-upplevelser, berättar, Monica Lundkvist, Vuxenutbildningschef Lapplands lärcentra.

Fakta:
Naturturismutvecklare
Utbildningen bedrivs på heltid och omfattar även LIA-period, lärande i arbetet, vilket innebär arbetsplatsförlagd praktik.
Ansvarig utbildningssamordnare: Lapplands Lärcentra i Jokkmokk
Utbildningsorter: Jokkmokk med möjlighet till distansundervisning i Pajala, Kiruna, Gällivare och Piteå.
Webbplats - Lapplands lärcentra

Gastronomisk kock/Gastronomiskt entreprenörskap
Utbildningen bedrivs på deltid och innebär att deltagare kan vidareutbilda sig parallellt med anställning eller egen verksamhet. Utbildningen omfattar även LIA-period, lärande i arbetet, vilket innebär arbetsplatsförlagd praktik.
Ansvarig utbildningssamordnare: Lycksele kommun
Utbildningsorter: Kiruna och Lycksele
Webbplats - Lycksele Kommun

Kontaktpersoner:
Marie Kuoljok, rektor Jokkmokk Lapplands Lärcentra
marie.kuoljok@jokkmokk.se, 070 - 601 73 71

Monica Lundkvist, Vuxenutbildningschef Lapplands Lärcentra
Monica.Lundkvist@gallivare.se, 070-203 98 38


Ämnen

 • Vuxenutbildning

Taggar

 • produktutveckling
 • utbildning
 • lycksele
 • piteå
 • gällivare
 • pajala
 • kiruna
 • jokkmokk
 • yrkeshögskola
 • utveckling av besöksnäring
 • hållbarhet och naturturism
 • destinationen swedish lapland
 • reseanledningar

Regioner

 • Norrbotten

Swedish Lapland Tourism är en näringslivsstyrd organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination som täcker 25% av Sveriges yta. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 35% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2010 var 74% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter, EUs strukturfonder, samtliga kommuner i destinationen, Norrbottens läns landsting samt Länsstyrelsen i Norrbotten.

Relaterat material