​Välkommen Lennart Pittja ny deltidscoach för samisk besöksnäringsutveckling och kvalitetssäkring genom Naturens Bästa

Pressmeddelande -

​Välkommen Lennart Pittja ny deltidscoach för samisk besöksnäringsutveckling och kvalitetssäkring genom Naturens Bästa

Den erfarne samiske besöksnäringsentreprenören och tidigare projektledaren på Visit Sápmi, Lennart Pittja, Gällivare kommer arbeta deltid på Swedish Lapland Visitors Board inom projektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland. Lennart har en unik spetskompetens inom samisk affärsutveckling kombinerat med erfarenhet av kvalitetssäkringsprocesser kopplat till hållbar utveckling.

Uppdraget bygger på att dels coacha besöksnäringsföretag i den tematiska marknadsgruppen för samiska upplevelser, identifiera och producera stories om Sápmi och samisk livsstil samt initiera introduktionsseminarier, koordinera regional samordning samt coacha SME inom hållbara naturupplevelser mot kvalitetssäkringen Naturens Bästa/Natures Best

- Det finns en stor efterfrågan hos Den Globala Resenären vad gäller kunskap och upplevelser om den samiska kulturen - mat, livsstil, renskötsel, duodji, traditioner och naturen, menar Graeme Richardson, projektledare för området marknadsutveckling i projektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland.

- Många besöksnäringsföretag och lokala destinationer prioriterar och värderar den samiska tillgängligheten och närvaron högt för en hållbar tillväxt inom näringen generellt. Att integrera den arktiska urbefolkningens näringsliv med besök stärker regionens attraktion, bidrar till ökad synlighet och hållbar utveckling, säger Graeme.

- Den globala efterfrågan gällande kvalitetssäkrade ekoturismprodukter ökar och unika hållbara naturupplevelser attraherar lönsamma internationella gäster, menar Erica Mattsson, vd på Swedish Lapland Visitors Board. 

- Destinationen Swedish Laplands vision är att vara världens mest hållbara arktiska destination och nu när VisitSweden, Tillväxtverket och Jordbruksverket de närmaste åren både riktar ett stort fokus och stimulerar initiativ inom hållbar naturturism samt ekoturism ska vi se möjligheten att profilera Sverige och få fler gäster till regionen, säger Erica.

- En hållbar resedestination bygger på de hållbara besöksnäringsföretagens verksamheter. Att kunna visa vägen för besökarna genom att tillhandahålla och synliggöra kvalitetssäkrade produkter och upplevelser har stor betydelse för destinationen Swedish Laplands hållbara tillväxt, avslutar Erica.


Lennart Pittja på fem minuter:

1. Vem är du?
Jag är uppväxt inom en renskötarfamilj i Unna Tjerusj sameby i Gällivare och har varit verksam inom besösknäringen i mer än 20 år - både som entreprenör och utvecklingsledare inom samisk turism. Jag har två döttrar som bor med mig på halvtid i Gällivare. Så fort jag kan tar jag med mig kameran och ger mig ut i naturen - foto har utvecklats till mer än en hobby för mig. För mig som same är det viktigt att förmedla och äga min egen berättelse och jag tror och hoppas att jag tillsammans med många andra samer har intressanta bilder och berättelser att bidra med.

2. Hur känns det att börja jobba på den regionala besöksnäringsorganisationen?
Det känns väldigt spännande! Det är så många bra saker på gång inom destinationen Swedish Lapland och det känns väldigt bra att få bli en aktiv del i den utveckling som pågår. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med så många duktiga människor inom besöksnäringen.

3. Vad har du gjort de senaste typ 10 åren?
Jag har drivit eget företag - Vägvisaren - samiska upplevelser som valdes till Sveriges Bästa Ekoturismarrangör 2004. Mellan 2010 - 2014 var jag projektledare för VisitSápmi med ansvar att utveckla samisk besöksnäring - bland annat via kvalitetssäkring, företagsrådgivning och marknadsföring.

4. Hur du ser på potentialen för samiska besöksnäringsföretag och tillkomsten av nya under projektet gång?
Sápmi med alla dess värden i form av människor, natur och kultur, mat och upplevelser är något som gör vår del av världen helt unik. Här finns en potential att skapa lokal, hållbar utveckling genom att tillsammans i besöksnäringen varsamt skapa nya reseanledningar hos företag som gäster kan besöka. Men samtidigt vilar ett stort ansvar på besöksnäringen att inte såga av den gren vi sitter på - fler gäster får inte innebära ett ökat hot mot renen, naturen och renskötseln. Det ansvaret tar de samiska turistföretagen eftersom de har en djup kunskap om hur man kan utveckla utan att förstöra.

Det går att få fler gäster utan att förstöra - det är min starka övertygelse och det har varit min övertygelse i många år.

5. Varför är det viktigt för besöksnäringsföretag som jobbar med hållbar naturturism att gå igenom kvalitetssäkringsprocessen kopplat till Naturens Bästa/Natures Best?
Genom kvalitetssäkring utvecklas verksamheten till allas bästa - kunden, företaget, naturen och människorna i regionen - alla tjänar på ansvarsfull, professionell och hållbar turism. Upplevelserna blir bättre, naturen mår bättre och människorna både i företaget och den lokala omgivningen mår bättre. Det är lönsamt för företaget att jobba hållbart. Naturens Bästa gör det dessutom lättare och tryggare för företagen att samarbeta med varandra.

Det är också viktigt att visa att naturbaserad turism är lönsam - det är inte bara genom att hugga ner träden, dämma älvarna eller gräva upp malmen som naturen har ett värde. Naturbaserad turism är samhällsekonomiskt lönsam och gynnar många.

6. Vad har du på G förutom deltidsuppdraget på SLVB?
Jag etablerar Sápmi Nature - ett småskaligt, komfortabelt och exklusivt upplevelseboende i naturen där gäster får uppleva Sápmi och Laponia genom mitt sätt att förmedla det. Jag planerar att öppna verksamheten den 1 december 2016 strax utanför Gällivare. Förutom det är jag också vice ordförande i Svenska Ekoturismföreningen.

Kontakt: Lennart Pittja
070-6881577
info@sapminature.com

Ämnen

  • Semester

Taggar

  • destinationen swedish lapland

Regioner

  • Skellefteå

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi - samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 35% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2010 var 74% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020.