Skip to main content

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2018 12:06 CEST

Genom att dämpa energiefterfrågan i bostäder kan vi frigöra energi till andra användningsområden och kapa energitoppar, som uppstår när det är som kallast. Sist väljer vi energikälla, när alla åtgärder är gjorda. Boverket verkar tänka tvärtom.

I dag går remisstiden ut för Boverkets förslag till nya byggregler. Enligt förslaget ska man kunna vikta den faktiska energianvändningen olika beroende på vilket energislag som används för att värma upp byggnaden. I sitt remissvar vill Swedisol nu att Boverket skärper kraven gällande energieffektivitet i sina byggregler, oavsett energikälla.

– Regelverk och styrmedel måste ge tydliga incitament att snabbt minska energianvändningen om vi ska nå våra klimat- och energimål, men Boverkets förslag riskerar att dra i motsatt riktning. I förslaget görs viktningen av olika energislag på ett sätt som riskerar att låsa in oss i ett fortsatt elberoende i uppvärmningen av byggnadsbeståndet, vilket försvårar energiomställningen, säger Mats Björs.

Boverkets förslag till nya byggregler skulle innebära att beräkningen av en byggnads energianvändning viktas olika beroende på vilket energislag som används för att värma upp byggnaden. En byggnad skulle då kunna beräknas vara olika energieffektiv beroende på vilket uppvärmningssystem som används.

– Bebyggelsen står för nära 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige, så om energieffektiviseringsmålet ska nås till 2030 krävs det nu krafttag. Det är också avgörande för klimatmålet om noll nettoutsläpp till 2045, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

I förslaget till nya byggregler föreslås också att energi som utvinns på byggnadens tomt från till exempel solpaneler, bergvärme- eller luftvärmepumpar ska räknas bort från byggnadens egna energianvändning. Den 17 april antog dock Europaparlamentet ett reviderat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda som innebär att den egenproducerade energin inte kan undantas från energikraven på det sätt som föreslås.

– Med tanke på att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda har reviderats kommer Boverkets förslag att behöva ändras inom kort – eller så kan Boverket göra rätt redan från början och anpassa byggreglerna utifrån den nya EU-lagstiftningen, säger Mats Björs.

Swedisol föreslår ändringar i Boverkets byggregler. För att nå klimat- och energimålen anser Swedisol att Boverket fokuserar på byggnaders verkliga energieffektivitet, oavsett vilken energikälla som byggnaden använder.

För mer information, kontakta:

Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57

Mer läsning:

Läs Swedisols remissvar.

Läs Swedisols debattartikel om Boverkets förslag till nya byggregler i Dagens Samhälle.

Läs Boverkets förslag till nya byggregler på Boverkets hemsida.

Läs mer om revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda på EU-kommissionens hemsida.

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges mineralullsföretag. Medlemmarna marknadsför och säljer mineralullsisolering som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är minskad energiförbrukning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader och bromsa klimatförändringar. Den gemensamma synen på energiförbättrande åtgärder är att alltid börja med en genomgång av klimatskalet - byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Klimatskalet ska vara välisolerat och tät för att undvika onödiga värmeförluster.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.